Klimat & Miljö

Gräsplan av återbrukat byggmaterial?

Idé utforskas

Gräsplan av återbrukat byggmaterial?

Vad?

Vi provar om det är möjligt att bygga en ny gräsplan med återbrukat byggmaterial som lämnas in på NSR.

Varför?

Att bryta naturmaterial från vår natur, såsom bergmaterial och rullstensåsar, är ett problem som vi måste hitta en lösning på då många av dessa områden är dricksvattenreservoarer. Att återanvända byggmaterial som kommer till soptippen till att bygga nya grönyter är ett gott miljötänk.

Hur?

Genom att krossa taktegel, betong samt återanvända kontaminerade matjord och tillföra kompost och biokol kan fungerande ytor för gräs att skapas. Tillsammans med NSR skapas och tas material fram för att vara ett växtmedium som fungerar för att skapa en gräsyta som fungerar både ur slitage- och dräneringshänseende. Detta utprovas i odlingslådor som skapats med olika blandningar och procentuella sammansättningar. Dessa odlingslådor provas idag på Norrvalla IP. På Norrvalla IP önskar vi även att skala upp försöket till en 7 mot 7 plan.

Publicerad: 26 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Återbruka material från NSR

Invånarinvolvering

Möjlighet för den enskilde att vid anläggning av en trädgård skapa detta med återbrukat material.

Kontakt

Namn: Anders Hammarlund
E-post: anders.hammarlund@helsingborg.se