Integration

Snackeplank

Realiserad

Snackeplank

Vad?

En interaktiv kvartersdialog med verktyg för samskapande i det offentliga rummet. Genom dialog, samskapande och visualisering (på mobila plank) kan vi bättre förstå om det finns en upplevd splittring på området, hur den tar sig i uttryck och upptäcka skillnader mellan olika kvarter, som påverkar invånarnas livskvalitet.

Varför?

Fredriksdal är en splittrad stadsdel. I tidigare dialoger så har det uppmärksammats att det saknas identitet, tillhörighet och gemenskap. För att bättre förstå hur detta påverkar invånarnas relation till sin stadsdel, men även utforska olika och lika faktorer som påverkar livskvalitet och trygghet, testar vi att använda en ny metod för som kombinerar dialog i stadsmiljön och visualisering.

Hur?

Under Barn- och Unga festivalen i maj 2021 kommer vi att sätta upp mobila Snackeplank i tre kvarter. Under tre dagar bemannar vi dessa plank och pratar med förbipasserande om Fredriksdal. Vi kommer ställa frågor och be människor att måla ord och bilder på Snackeplanket. Tillsammans skapar vi ett konstverk som beskriver invånarnas bild och känsla för Fredriksdal! Med oss i processen har vi kulturförvaltningen, stadsdelsutvecklare, invånare och forskare.

Snackeplank är en del av en större helhet, Invånarlabb, där vi utför olika test som utforskar invånardialog och samskapande. Invånarlabb hjälper oss att förstå denna process, då forskare knutna till DUS, Den Utforskande Staden, medverkar aktivt och kan därmed beskriva processen inifrån. Learning by doing!

Publicerad: 26 april, 2021
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

En ökad delaktighet i att lösa komplexa och gemensamma utmaningar på Fredriksdal.

Invånarinvolvering

Processen kring Snackeplank bygger på invånares medverkan från idé – genomförande – till att förstå och använda resultatet.

  • Drivs av

    Arbetsmarknadsförvaltningen

  • Kategori

    Integration

  • Sektor

    Delaktighet / Integration

Kontakt

Namn: Malin Grahn Marksell
E-post: malin.grahn.marksell@helsingborg.se