Lärande och Etablering

Den rullande logopeden

Avbruten

Den rullande logopeden

Vad?

Vi undersöker om vi kan underlätta logopedinsatser med hjälp av en mobil lösning – kan en husbil med plats för samtal och förvaring av material göra det enklare att genomföra bra samtal på flera olika skolor?

Varför?

Idag åker stadens logopeder ut till skolor med barn som behöver en logopedinsats av något slag. Ofta är det svårt att hitta en bra, utrustad och avskild plats för samtal i skolan. Samtidigt testar vi om språkutvecklande insatser kan göras på helt nya sätt, till exempel i en trädgårdsmiljö, och då behöver vi ha möjlighet att ta med oss verktyg och annat på ett bra sätt.

Hur?

Vi testar att använda en husbil! Under en månad hyr vi en husbil och i samarbete med 2-3 skolor testar vi:

  • om det går bra att hålla samtal på det här sättet,
  • om husbilen har tillräckligt med plats för utrustning och annat
  • om det dyker upp hinder som vi inte tänkt på innan.

Status: Avbruten

Under förberedelserna inför testet stötte vi på följande hinder:

  • Husbilen kan inte stå parkerad hemma hos en medarbetare utan att det medför skattemässiga effekter.
  • Att ställa den på förvaltningskontoret långt från skolorna skapar alldeles för mycket transporttid
  • Vi lyckades inte heller hitta någon plats med parkeringstillstånd i ett område nära de aktuella skolorna där bilen kunde stå säkert över nätter och helger.
Publicerad: 1 september, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökade möjligheter till bra logopedsamtal

Resultat

Testet kunde inte genomföras.

Invånarinvolvering

Idén testas tillsammans med elever på de olika skolorna.

Kontakt

Namn: Magdalena Ebelin - logoped på Elevhälsan
E-post: magdalena.ebelin@helsingborg.se