Vad?

Vi undersöker om vi kan underlätta logopedinsatser med hjälp av en mobil lösning – kan en husbil med plats för samtal och förvaring av material göra det enklare att genomföra bra samtal på flera olika skolor?

Varför?

Idag åker stadens logopeder ut till skolor med barn som behöver en logopedinsats av något slag. Ofta är det svårt att hitta en bra, utrustad och avskild plats för samtal i skolan. Samtidigt testar vi om språkutvecklande insatser kan göras på helt nya sätt, till exempel i en trädgårdsmiljö, och då behöver vi ha möjlighet att ta med oss verktyg och annat på ett bra sätt.

Hur?

Vi testar att använda en husbil! Under en månad hyr vi en husbil och i samarbete med 2-3 skolor testar vi:

  • om det går bra att hålla samtal på det här sättet,
  • om husbilen har tillräckligt med plats för utrustning och annat
  • om det dyker upp hinder som vi inte tänkt på innan.

Effektmål

Ökade möjligheter till bra logopedsamtal

Invånarinvolvering

Idén testas tillsammans med elever på de olika skolorna.

Kontakt

Namn: Magdalena Ebelin - logoped på Elevhälsan
E-post: magdalena.ebelin@helsingborg.se