Vad?

Kan vi tillgängliggöra en lärmiljö för elever som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara med hjälp av VR- och 360-teknik?

Varför?

Med hjälp av ny teknik som virtual reality/virtuell verklighet och 360-inspelning kan vi göra det möjligt att uppleva platser utan att besöka dem. Ibland kan våra elever av olika anledningar inte närvara i klassrummet och riskerar då att missa viktiga delar i undervisningen.

Samtidigt finns det många fler platser som hade varit värdefulla för våra elever att besöka, men som är svåra att ta sig till eller som inte kan välkomna stora grupper. Tänk till exempel ett litet labb eller en industrimiljö som kräver skyddsåtgärder. Kan vi göra det möjligt för våra elever att ändå uppleva de delarna av arbetsmarknaden, utan att lämna klassrummet?

Hur?

InClubit 360 är en teknisk lösning utvecklad av RISE och utgör dels en hårdvarudel i form 360-kamera och VR-glasögon tillsammans med mjukvaran  InClubit 360 som strömmar en sändning från klassrummet till eleven utan fördröjning och på ett integritetssäkert sätt. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/inclubit-360-for-okad-inkludering-genom-vr-360

I den här piloten vill Pedagogiskt Center testa tekniken tillsammans med Tågaborgsskolan för att dels utvärdera tekniken utifrån primära syftet, att inkludera elever som inte har möjlighet att närvara, men också utforska möjligheterna att använda tekniken för att göra studiebesök på svårtillgängliga arbetsplatser.

Effektmål

Insikter om möjligheterna att använda tekniken

Invånarinvolvering

Idén testas tillsammans med elever på Tågaborgsskolan.

 • Utmaning

  Hur ser framtidens skola ut?

 • Kategori

  Lärande och Etablering

 • Teknologier

  VR

 • Estimerad budget

  14100 kr

 • Sektor

  Utbildning

 • Partners

  Digitaliseringsavdelningen, RiSE

Kontakt

Namn: Ola Sandén - Pedagogiskt Center
E-post: ola.sanden@helsingborg.se