Klimat & Miljö

Vattnets musik

Realiserad

Vattnets musik

Vad?

Längs stadsmotorvägen 111:an står nu ett alldeles unikt, monumentalt nytt vattentorn, som tillsammans med tornet på Fredriksdal ska förse det växande smarta Helsingborg med färskt vatten. Med hjälp av aktuell data kopplat till vatten, klimat, vind, lufttryck och vågrörelser skapas algoritmer. Dessa ska tillsammans med musikaliska segment från t ex Helsingborgs Symfoniorkester generera suggestiva ljud och ambient musik i och kring vattentornet. Ett tvillingprojekt utvecklas i Oops-projektet i Oceanhamnen.

Varför?

Musikupplevelsen förstärker vattentornets monumentala karaktär och understryker vikten av vatten med hjälp av konstens kraft. Den unika musikupplevelsen i kombination med tornets unika, internationellt gångbara arkitektoniska utformning kommer kunna bidra till att lyfta betydelsen av färskvatten som avgörande livsbetingelse, och därmed skapa uppmärksamhet kring en av vår tids avgörande miljöfrågor.

Musikkonstverket bidrar även till målbilden om att kunna erbjuda starka kulturupplevelser i hela Helsingborg.

Hur?

Vi testar hur ny musik kan skapas utifrån insamlad klimatdata och algoritmer som byggs med det som komponenter. Vi testar hur AI kan interagera med mänskliga kreatörer för att skapa nya musikaliska konstverk.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ambitionen är att installationen ska vara aktiv i 5 år.

Resultat

Vi har installerat ett unikt 24 kanals ljudsystem i vattentornet. Kulturförvaltningen arrangerar en invigning av vattentornet tillsammans med NSVA den 7 juni.

Kontakt

Namn: Serkan Erol
E-post: serkan.erol@helsingborg.se

Namn: Max Granström
E-post: max.granstrom@helsingborg.se