Hälsa

Vänskapsbänkarna

Realiserad

Vänskapsbänkarna

Vad?

Vänskapsbänkarna handlar om att sätta ljus på psykisk ohälsa och bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa och självmord. Vi vill främja goda samtal mellan helsingborgare och uppmuntra till konversationer om psykisk hälsa.

Varför?

2020 var det 1441 personer som tog livet av sig i Sverige, detta motsvarar 4 självmord varje dag. Enligt statistiken är det cirka 10 gånger fler självmordsförsök, 100 gånger fler planer och 1000 gånger fler personer som har tankar på självmord. Tankar är vanligt och vi kan hjälpa till att hindra personer från att ta sitt liv.

I samband med internationella suicidpreventionsdagen den 10 september lanserade vi projektet Vänskapsbänkarna som syftar till att sätta ljus på psykisk ohälsa och bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa och självmord.

Bänkarna i sig har ett starkt symboliskt värde. Genom våra sex ambassadörer som delar sina berättelser om psykisk ohälsa och självmord vill vi ge hopp till andra människor i liknande situation och slå hål på de myter och felaktiga föreställningar som finns.

Hur?

Detta projekt är inspirerat av The Friendship Bench-projektet och liknande projekt världen över. Vi målar om ett antal bänkar i staden gula för att uppmärksamma frågan och skapar en ambassadörskampanj. Till bänkarna har vi ambassadörer som delar med sig av sina historier kring psykisk ohälsa och självmord. Ambassadörernas berättelser, bakgrund till projektet, myter om självmord samt hjälp- och stödkontakter finns på helsingborg.se/vanskapsbankarna

Publicerad: 12 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Att den psykiska ohälsan minskar i Helsingborg och att stigmat kring psykisk ohälsa och suicid minskar.

Invånarinvolvering

Sex lokala medborgare har ställt upp och är ambassadörer för kampanjen och delar med sig av sina berättelser om psykisk ohälsa och självmord.

Kontakt

Namn: Linnea Hasslin
E-post: Linnea.hasslin@helsingborg.se