Demokrati

Mitt Helsingborg – smidig kontakt med kommunen

Realiserad

Mitt Helsingborg – smidig kontakt med kommunen

Vad?

Mitt Helsingborg ska göra det möjligt för människor som bor i Helsingborg att lösa vardagliga kommunärenden enkelt, där och när de behöver det, i en digital, personlig upplevelse. Målet är att gå från många kanaler till en, från reaktivt till proaktivt och från en generisk upplevelse till en mer personaliserad.Till en början utvecklar vi Mitt Helsingborg som en app, men på sikt är tanken att lösningen ska vara enhetsoberoende. I framtiden når användaren kanske Mitt Helsingborg genom webb eller smart klocka.

Varför?

Människor som tar kontakt med kommunen gör ofta det för att de måste – sällan är kontakten med kommunen slutmålet, utan ett steg på väg mot ett annat; att bygga ett hus, välja skola åt barnen, ge mamma en trygg äldrevård eller få hjälp i en svår situation med sin tonåring. Kommunen är en del av en större kundresa med ett annat mål. Därför är målet med Mitt Helsingborg att göra det möjligt för människor som bor i Helsingborg att lösa vardagliga kommunärenden enkelt.

Hur?

Mitt Helsingborg är tänkt att fungera som ett kommunen på fickan. I appen – som är tillgänglig dygnet runt, året om – ska invånaren snabbt och enkelt kunna komma åt tjänster och information från kommunen – exempelvis kunna använda några av våra vanligaste e-tjänster, se status på sina ärenden eller ta kontakt med kommunen när hen behöver hjälp eller undrar något.

Just nu arbetar vi med det första steget i Mitt Helsingborg där vi bygger en tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. Tjänsten utvecklas tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, kontaktcenter och – framför allt – helsingborgarna som söker ekonomiskt bistånd. För den här tjänsten finns två effektmål:

 • En ökning av andelen invånare som föredrar digital ansökan framför analog
 • En minskning av andelen ärenden för så kallad onödig efterfrågan hos kontaktcenter från de i dagsläget 12 000 ärendena per år.

Ansökan om ekonomiskt bistånd är den första tjänsten i Mitt Helsingborg, men i framtiden kan användaren kanske söka en utbildning, göra felanmälan eller boka möte med en handläggare i appen. Se en film om tjänsten här.

Citat angående tjänsten Ekonomiskt bistånd i mitt Helsingborg-appen:

”De tyckte det var mycket enklare att fylla i appen så förhoppningsvis behöver jag inte längre hjälpa dem varje månad så jag hjälper dem gärna att få det att fungera.” – dotter som varje månad hjälper sina föräldrar att fylla i sin ansökan

”I den nya appen var jag glad för den underlättade mycket. Fantastisk app och du behöver inte sitta och vara orolig.” – invånare

”Lätt, och kul med lite färg och luft mellan. Att det finns fria ytor. Att man själv hinner andas under tiden. Det var en trevlig app.”- invånare

Publicerad: 4 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Antalet ärenden, i synnerhet så kallad onödig efterfrågan, hos kontaktcenter ska minska för de tjänster eller kundresor som implementeras i Mitt Helsingborg

Resultat

En utvärdering av KC ska göras i höst när tjänsten ekonomiskt bistånd har varit live i drygt ett år. Antalet ärenden ska jämföras med föregående år. Tendensen är att antalet ärenden våren 2022 är färre jämfört med våren 2021.

Effektmål

Invånare ska kunna lösa sina kommunrelaterade behov enkelt, där och när de behöver det, i en digital, personlig upplevelse.

Resultat

Tjänsten ekonomiskt bistånd har kontinuerligt utvärderats och justerats med fokus på användarvänlighet. Se utvalda citat under rubriken Hur.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Digital kommunikation / Digitalisering

 • Partners

  Hbg Works

Kontakt

Namn: Jonas Runesson
E-post: Jonas.Runesson@helsingborg.se

Länkar