Vad?

Mitt Helsingborg möjliggör enkel, tillgänglig och personlig interaktion mellan staden och invånaren. Mitt Helsingborg ska ta oss från många kanaler till en, från reaktivt till proaktivt och från generiskt till personligt, och möjliggöra för invånaren att samla all sin kontakt med kommunen på ett enda ställe. Till en början utvecklar vi Mitt Helsingborg som en app, men på sikt är tanken att lösningen ska vara enhetsoberoende. Så i framtiden når användaren kanske Mitt Helsingborg genom webb eller smart klocka.

 

Varför?

Framtidens utmaningar kommer att kräva att vi använder våra resurser på bästa sätt, effektiviserar arbetet och kan säkerställa kapacitetens tillräcklighet när kraven ökar. Eftersom förväntningarna på de tjänster och produkter vi tillhandahåller ökar, räcker det inte längre bara att tillhandahålla digital service för våra invånare. Vi  behöver möjliggöra en smidigare digital interaktion mellan invånare och kommunen, en interaktion som är proaktiv snarare än reaktiv, personlig hellre än generisk.

Hur?

I Mitt Helsingborg – en tjänst som är tillgänglig dygnet runt alla dagar om året – kan invånaren samla sin kontakt med kommunen på en plats, få överblick på och tillgång till kontakten med kommunen och vara aktiv deltagare hellre än passiv mottagare i sin relation till staden.

Visionen är att du loggar in med ditt bank-id och får en enkel översikt över dina kontakter med kommunen. Exempel på framtida tjänster skulle kunna vara;

 • Det är soptömning i eftermiddag (sensorn på din soptunna har redan noterat att den snart är full och beställt tömning)
 • Det är dags att göra förskoleansökan för ditt barn. Skönt att slippa de där skrynkliga och av mellis-bananen kladdiga blanketterna från skolan i ungarnas ryggsäckar!
 • Och att ditt bygglov för planket ni vill bygga på baksidan av huset blivit beviljat. Skönt- semesterplanerna är räddade!

Just nu arbetar vi med det första steget i Mitt Helsingborg där vi bygger en tjänst för att söka ekonomiskt bistånd tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen.

För ekonomiskt bistånd, finns två effektmål:

–          En ökning av andelen som föredrar digital ansökan framför analog, som minst 27% digital ansökan

–          Att proaktivt ge efterfrågad information till användaren, minska andelen efterfrågan hos kontaktcenter från de i dagsläget 12 000 samtalen per år.

Effektmål

Antalet ärenden, i synnerhet så kallad onödig efterfrågan, hos kontaktcenter ska minska för de tjänster eller kundresor som implementeras i Mitt Helsingborg

Effektmål

Invånare ska kunna lösa sina kommunrelaterade behov enkelt, där och när de behöver det, i en digital, personlig upplevelse.

 • Kategori

  Demokrati

 • Sektor

  Digital kommunikation, Digitalisering

 • Partners

  Hbg Works

Kontakt

Namn: Lotta Ahlberg
E-post: lotta.ahlberg@helsingborg.se

Namn: Victoria Sandqvist
E-post: victoria.sandqvist@helsingborg.se