Vad?

Koll på konsten för att förhindra stöld av konstverk.

Varför?

Konstverk är stöldbegärliga och varje år försvinner konstverk både från vår kommun och andra kommuner. Här väcktes tanken att på något sätt kunna skydda och följa stulen konst – så att den förhoppningsvis hittar tillbaka till sin plats igen!

Hur?

Tekniken borde vara mogen för att kunna hjälpa oss med uppdraget. Fastighetsförvaltningen ihop med kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen undersöker möjligheten till någon form av sändare som registrerar om någon åverkan görs på ett konstverk eller om det flyttas.

Tekniken skulle nyttja stadshubbens nät för kommunikation.

  • Teknologier

    Digital kommunikation

  • Sektor

    Fastighet, Kultur

Kontakt

Namn: Finn Svensson
E-post: finn.svensson@helsingborg.se