Klimat & Miljö

Kalkbaserat granulat

Testas som pilot

Kalkbaserat granulat

Vad?

Plastbaserat granulat utbytes mot kalkbaserat granulat.

Varför?

Läckage av mikroplaster från våra konstgräsplaner har under en längre tid varit ett miljöproblem. Genom att ta bort plastgranulatet som läcker mikroplaster minskar vi denna belastning på miljön. Att byta till kalkbaserade granulat är ett steg mot att skapa ett konstgräs som är helt kalkbaserat.

Hur?

Platsgranulatet sögs upp och ersattes med kalkbaserat granulat som inköps från producenten GAIA. Genom att prova spelegenskaperna under olika förhållande skall utformningen på granulatet utvecklas. En förändring har redan skett och produkten har ändrat utseende.

Publicerad: 26 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Genom kalkbaserat material ersätts plasten och därmed minskar belastningen på vår miljö.

Kontakt

Namn: Anders Hammarlund
E-post: anders.hammarlund@helsingborg.se