Vad?

Hur kan artificiell intelligens inom matematik påverka elevernas inlärning, befästning och utveckling av kunskaper?

Varför?

Med utvecklingen inom artificiell intelligens kommer möjligheter att skapa individanpassade övningar som anpassar sig efter eleven som utför dem.

Hur?

Laröds skola har blivit beviljade innovationsmedel för att under höstterminen -22 utforska möjligheterna inom artificiell intelligens och matteundervisning. 2 klasser i åk 9 kommer delta i undersökning och tester av olika lösningar.

Effektmål

Insikter om bla vilka elevgrupper och områden inom matematik som bäst kan gynnas av adaptiv teknik.

Invånarinvolvering

Klass 9A och B kommer delta i projektet.

Kontakt

Namn: Vera Elmlund
E-post: vera.elmlund@helsingborg.se