Lärande och Etablering

Matematik och AI-teknik för adaptivitet

Avbruten

Matematik och AI-teknik för adaptivitet

Vad?

Hur kan artificiell intelligens inom matematik påverka elevernas inlärning, befästning och utveckling av kunskaper?

Varför?

Med utvecklingen inom artificiell intelligens kommer möjligheter att skapa individanpassade övningar som anpassar sig efter eleven som utför dem.

Hur?

Laröds skola har blivit beviljade innovationsmedel för att under höstterminen -22 utforska möjligheterna inom artificiell intelligens och matteundervisning. 2 klasser i åk 9 kommer delta i undersökning och tester av olika lösningar.

Lärdomar

Följande lösningar har undersökts:

 1. Matematikportalen:Matematikportalen från Gleerups erbjuder en adaptiv funktion. Modellen testades med ca 10 elever i åk 9 höstterminen 2022. Den adaptiva funktionen heter Supertränaren. Eleverna prestationer var på olika nivåer. Det visade sig att högpresterande elever var mer gynnade av adaptiv reglering och de efterfrågade inte lärarhjälp. Tjänsten frammanade deras nyfikenhet och självständighet och hjälpte dem i lärandet. Elever på nivå E tyckte att det var svårt att navigera och behövde lärarstöd för att tolka individanpassade ledtrådar. Efter en intervju tyckte eleverna (nivå E) att det var en grej till att hålla reda på. Boken upplevdes vara ett bättre alternativ. De högpresterande eleverna tyckte att det var givande. Då tjänsten testades kortvarigt är det svårt att avgöra huruvida den bidrar till ökad måluppfyllelse.
 2. Magma Matteappen:
  • Används av Helsingborgs stads skolor idag
  • Erbjuder inte adaptiv funktionalitet.
  • Inga planer på framtida adaptiv funktionalitet
 3. Aleks:
  • Finns inte i Sverige
  • Testades av läraren
  • Motsvarar definitionen av A.I.
 4. Dreambox
  • Finns ej i Sverige
  • Ej tillgänglig för skolor
  • Begränsad A.I-funktion
 5. Khan Academy
  • Finns i Sverige men väldigt få uppgifter i den svenska versionen
  • Erbjuder inte en adaptiv funktion
  • Den engelska versionen innehåller flera uppgifter
 6. Mathspace
  • Finns inte i Sverige
  • Begränsad A.I-funktion (erbjuder en adaptiv funktion men som i själva verket ger generella ledtrådar i form av formler och faktatext)

Slutsatser:

Vid närmare studie visade sig flera modeller sakna adaptiv funktion. Istället erbjuds självrättande tester med generella ledtrådar i form av videofilmer, teoritexter och enstaka lösningar. Alla generella ledtrådar är av hög kvalitet och professionellt utformade.

Den svenska marknaden är underrepresenterad avseende system eller applikationer med adaptiv reglering.

Marknaden i Sverige erbjuder tjänster som gör professionella nivåanpassade uppgifter med en lätt touch av AI. I den begränsade undersökningen framstår det att högpresterande elever gynnas mer av AI system än de svagare eleverna. Dock bör det nämnas att den testade tjänsten, Gleerupsportalen inte är lika utvecklad och mångsidig som exempelvis Aleks.

Publicerad: 6 juni, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Insikter om bla vilka elevgrupper och områden inom matematik som bäst kan gynnas av adaptiv teknik.

Resultat

Utforskningen visar att det verkar vara främst de högpresterande eleverna som gynnas av AI-stödda system än de svagare eleverna.

Invånarinvolvering

Klass 9A och B kommer delta i projektet.

Kontakt

Namn: Vera Elmlund
E-post: vera.elmlund@helsingborg.se