Vad?

Mobilitetshubbar har tagits fram inom projektet ”Slow streets, fast cities”. I Helsingborg blir det version 2.0. Med hjälp av byggsatsen kan man snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Effektmål

Tryggare gator

Kontakt

Namn: Lovisa Emilsson
E-post: lovisa.emilsson@helsingborg.se