Trygghet

Street moves

Skalas upp

Street moves

Vad?

Hur vill du att framtidens gata ska se ut? Kan vi skapa bättre förutsättningar för folkliv?

Det är frågor vi ställer oss i detta försöksprojekt där vi testar att placera ut moduler på utvalda gator för att bjuda in till mer liv och rörelse i stadsmiljön.

Mobilitetshubben har kommit till tack vare ett samarbete mellan Vinnova-projektet Street Moves, Helsingborgs stad och Arkdes.

Varför?

I en tätare stad blir de gemensamma utrymmena allt viktigare. Många olika behov ska mötas och varierande gator ger plats för liv och rörelse och skapar en tryggare miljö för de som vistas där.

Vi är nyfikna på att utforska hur nya fysiska inslag, som mobilitetshubbar, påverkar hur och vem som använder stadsrummet. Genom att låta en tillfällig installation ta plats på gatan kan vi utvärdera hur gatan används och använda det som underlag inför framtida ombyggnationer.

Hur?

Med hjälp av interaktiva byggsatser kan vi lätt testa olika lösningar och förvandla en gata genom att skapa utrymme för till exempel lek, utegym eller odling och möjliggöra för en social knutpunkt eller annat som ger gatan liv. Byggsatsen består av en utbyggbar grundplatta i ljust limträ med specialanpassade delar som placeras ovanpå. Hubben på Södra Storgatan har utformats för att skapa sittplatser och cykelparkering men även för att tillföra grönska och belysning till platsen. Den skapar ett nytt stadsrum med människor i fokus.

Under våren 2022 kommer testet på Södra Storgatan att skalas upp på Rektorsgatan och i forma av parklets på Södergatan.

Publicerad: 15 februari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Tryggare gator

Invånarinvolvering

Under hösten 2021 utvärderas hubben bland annat genom synpunkter från medborgare. Hubben har fått en förklarande skylt som är kopplad till ett antal enkätfrågor där våra medborgare kan lämna synpunkter och beskriva hur de upplever installationen. Hittills har vi överlag fått positiv respons, där man generellt upplever att den hjälper till att dämpa hastigheterna på gatan och skapar en tryggare och mer attraktiv miljö. Erfarenheterna från detta projekt tar vi med in i andra liknande initiativ som förvaltningen arbetar med.

Kontakt

Namn: Lovisa Emilsson
E-post: lovisa.emilsson@helsingborg.se