Klimat & Miljö

Smart Nudges för aktiv och säker skolmobilitet

Testas som pilot

Smart Nudges för aktiv och säker skolmobilitet

Vad?

Under hösten 2023 testar vi nudging och beteendevetenskapliga metoder för att underlätta för vårdnadshavare till elever i grundskolor i Helsingborg att ställa om till hållbara och aktiva resor, genom piloten “Smart Nudges för aktiv och säker skolmobilitet”.  

Varför?

Helsingborgs stad har ambitiösa mål om att öka cyklingen. Trafikmiljön kring våra skolor, som många gånger upplevs otrygg för barnen som ska ta sig dit kan vara ett hinder. Syftet med piloten är att öka säkerheten kring skolorna genom att minska biltrafiken och samtidigt aktivera eleverna genom att uppmuntra föräldrar (och personal) att välja att cykla eller gå istället för att ta bilen.   

Hur?

Metoden som vi använder är nudging, vilket innebär att man, utan att använda piskor, morötter eller ändrar valmöjligheterna, framställer hållbara val mer attraktivt. Samtliga vårdnadshavare till grundskoleelever och all skolpersonal kommer att bli inbjudna till en webbplattform med olika nudgande budskap. Genom bland annat utmaningar och quizer väcks intresse för bland annat cykling och fördelar med att resa aktivt. Piloten pågår under ungefär sex veckor och utvärderas sedan. Vi som arbetar med innovation och beteendeförändring kopplat till klimat är idébärare från Helsingborgs stad. Den utförande parten är företaget Nudgd med deras tjänst Resvana. Piloten finansieras av EIT Urban Mobility. 

Publicerad: 6 oktober, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Öka tryggheten vid grundskolor i Helsingborgs stad genom

Effektmål

Minst 20 procent av de inbjudna föräldrarna och skolanställda testar plattformen.

Effektmål

30 procent av de som testar plattformen ska i uppföljningsenkät säga att de har bytt till en mer hållbar resvana tack vare projektet.

Invånarinvolvering

Nudgingverktyget används och testas av vårdnadshavare och skolpersonal.

Kontakt

Namn: Emma Kangas, projektledare
E-post: emma.kangas@helsingborg.se