Hälsa

Vårdinnovatörer utvecklar nytänkande lösningar på plats i verksamheterna

Realiserad

Vårdinnovatörer utvecklar nytänkande lösningar på plats i verksamheterna

Vad?

En vårdinnovatör är en student/nyföretagare/entreprenör med kunskap om utveckling och innovation, som anställs under 6 månader för att lösa en utmaning i en vård- och omsorgsverksamhet. Vårdinnovatören behöver inte ha någon vård- och omsorgsutbildning, det har övriga medarbetare.

Vårdinnovatören observerar det dagliga arbetet för att hitta saker som fungerar mindre bra för medarbetare eller kunder. Observationerna ligger sedan till grund för att utveckla och hitta lösningar på verksamheternas behov och problem. Vårdinnovatörens tid delas mellan att arbeta på plats i verksamheten och att utveckla den lösning som behövs, genom till exempel enklare prototyper som kan testas direkt på plats av kunder och medarbetare.

Varför?

Det finns sällan tid att arbeta löpande med innovation och framtidsutveckling inom vård- och omsorgsverksamheter. Samtidigt är det medarbetarna i våra verksamheter som har den djupa kunskapen om vilka behov och problem som finns. Det är medarbetarna som har relationerna till kunderna.

Vana utvecklare, entreprenörer, studenter och startup-företag har innovationskunskapen men saknar istället den djupa kunskapen om vården som finns bland medarbetarna.

När vi anställer en vårdinnovatör kan innovationstakten accelerera, samtidigt som innovationerna får en tydligare koppling till verksamheterna.

Vi jobbar aktivt med att ge vårdpersonal kompetens och resurser för att arbeta innovativt, bland annat genom innovationssprintar och workshops. Med vårdinnovatören får medarbetarna ännu större möjlighet att lära sig om innovation och utvecklingsarbete. Det gör att hela enheten kan utvecklas när en vårdinnovatör är på plats.

Genom att utveckla nya, smartare och mindre resurskrävande metoder kommer våra kunder att få en bättre vård- och omsorg i framtiden.

Hur?

Programmet startade i december 2020 och under 2021 har fyra vårdinnovatörer varit anställda. De fyra tjänsterna finansierades av förvaltningen och har inte kostat något för enheterna.

Vårdinnovatören har en tvådelad tjänst. På halvtid går hen bredvid ordinarie personal, lär känna verksamheten, observerar, frågar och kartlägger utmaningen i det ordinarie arbetet. Den andra halvtiden jobbar hen med välkända designmetoder, får utbildning av förvaltningens innovationsteam vid behov, jobbar med lösningen och gör användartester på plats.

Den som blir anställd som vårdinnovatör får tillgång till:

  • ett kontor på ett vårdboende/LSS-boende/hemvården
  • dator, mobil och arbetskläder
  • ett enklare skaparlabb med material efter behov
  • tillgång till material från verksamheten efter behov

Ett viktigt stöd för vårdinnovatören är enhetens chef och medarbetare. De ska jobba på som vanligt men förklara, visa och berättar om sina arbetsuppgifter samt vara aktiva i innovationsprocessen.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Fler innovationer i vård- och omsorgsmiljöer som är framtagna utifrån verksamhetens behov

Effektmål

Användarberättelser som kan användas som underlag för fler innovationsprojekt

Effektmål

Engagerade och aktiva medarbetare och kunder i innovationsprocessen

Effektmål

Ökad kunskap om behovsstyrd utveckling och innovation hos våra medarbetare

Invånarinvolvering

Vårdinnovatörerna är i verksamheten, de delar vardagen med vårdpersonalen och talar med boende och hyresgäster. Tillsammans skapar de förståelse för de viktiga problemen och testar lösningar.

Kontakt

Namn: Gentijana Dobraj Nygren
E-post: gentijana.dobrajnygren@helsingborg.se

Namn: Annika Andersson
E-post: annika.andersson7@helsingborg.se