Digitalisering & Teknik

Spara underhållspengar med en uppkopplad hängränna

Testas som pilot

Spara underhållspengar med en uppkopplad hängränna

Vad?

Genom att koppla upp våra hängrännor med sensorer kan vi skydda våra fastigheter och på ett enklare sätt övervaka och förutse eventuella problem.

Varför?

Regn och rusk påverkar våra fastigheter. Löv, bollar och annat kan orsaka stopp i hängrännorna, vars uppdrag är att leda bort regnvattnet från huset. Blir det stopp någonstans på vägen kan det orsaka läckage och på sikt kan fastigheten få problem med fukt i fasad och grund. Enda sättet att förhindra detta är att kontinuerligt inspektera sina fastigheter och åtgärda eventuella problem.

Hur?

Med en smart uppkopplad hängränna kan vi få varningar utan att behöva inspektera fastigheten. Sensorer i hängrännan varnar om det blir stående vatten över en längre period, vilket säger oss att det kan vara ett stopp någonstans. Ett pilotprojekt pågår på tre skolor (Sankt Jörgen, Raus skola och Ringstorpsskolan) i Helsingborg under perioden 2022-10-01 – 2023-05-31.

Publicerad: 23 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

En smart hängränna minskar det kontinuerliga underhållsarbetet, och sänker även fastighetsägarens kostnader.

Kontakt

Namn: Daniel Edenström
E-post: daniel.edenstrom@helsingborg.se