Vad?

Inför sommaren 2022 skapas två nya temalekplatser i Helsingborg; en på Fredriksdal och en i Dockanparken i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Intill båda lekplatser kommer det att byggas offentliga toaletter. Att placera offentliga toaletter intill lekplatser är inget nytt. Att anpassa toaletternas utformning både utvändigt och invändigt så att de blir en tydlig del av helhetsupplevelsen för den som besöker lekplatsen – det har vi inte testat förut.

Tillsammans med Danfo tar vi nu fram ett helt nytt toalettkoncept som vi kallar för Familjetoaletten. Målet med Familjetoaletten är att skapa trygga och glada toalettupplevelser för användarna, där barn/unga och de vuxna i deras närhet ses som primär målgrupp. I framtagandet har vi lyssnat in vilka behov och önskemål som finns hos användarna och i samband med H22 city expo är tanken att visa upp den färdiga produkten. Under expot slår vi upp dörrarna och bjuder in besökarna att testa, tycka och bidra till fortsatt utveckling.

Varför?

I Helsingborg finns en vilja att utveckla staden i en mer barnvänlig riktning. För att lyckas med detta behöver vi bli bättre på att lyssna in och agera utifrån barnens behov och önskemål.

Med insikt från vardagen, där en femåring inte ville gå på en offentlig toalett i samband med ett lekplatsbesök, föddes en tidig idé om en toalett där barnens användarupplevelse står i fokus. Nu är ju barn individer och ingen homogen grupp. Det innebär givetvis att ett barns upplevelse inte är representativt för alla barn. Samtidigt är den där femåringen med toalettskräck troligen inte ensam om att tycka att det tar emot att gå på toaletten. Många föräldrar kan säkert bekräfta den bilden och att det många gånger kan vara en utmaning och ett visst motstånd när det är dags för barnen att uträtta behoven. I synnerhet om det gäller att göra det på en offentlig toalett.

Vad är det då med toalettsituationen som väcker sådant obehag hos många barn? Och finns det något vi kan göra för att ändra på det?

Hur?

Under våren 2020 föddes idén om att skapa toaletter med och för barn. I början av hösten samma år pitchades idén för kollegor på Stadsbyggnadsförvaltningen och kort därefter inleddes en dialog med vår upphandlade toalettleverantör Danfo. Parallellt gjorde vi intervjuer med barn, unga och föräldrar i Helsingborg. Vi pratade med framför allt små men också större barn, tonåringar, föräldrar och en del utsatta grupper och människor med särskilda behov. I intervjuprocessen ställde vi öppna frågor, dels kring upplevelsen idag men också hur man skulle vilja att det var. Sammanlagt pratade vi med ett 40 tal personer. Vi bearbetade materialet vi fått in och identifierade ett par olika teman/områden. Dessa tog vi med som inspel i dialogen med Danfo.

Den vanliga gången är att vi agerar kund och lägger en beställning på vad vi vill ha till leverantören. I det här fallet bestämde vi oss för att göra tillsammans genom att forma en gemensam arbetsgrupp, där vi går in med lika delar utvecklingstid. Inför årsskiftet 2020/2021 togs beslutet och snart därefter var vi igång med det praktiska arbetet. Vi började med en idé om att göra barnvänligare toaletter och kom att utveckla ett helt nytt toalettkoncept där barnet står i fokus samtidigt som vi ser till hela familjeupplevelsen. Arbetet har präglats av en öppen dialog, där vi alla kommit med idéer och förslag på lösningar. En stor styrka har varit att vi haft en mångfald av förmågor med i arbetet. En annan att engagemanget har varit genuint från ”båda sidor”. Under våren 2022 står de båda toaletterna, i Dockanparken respektive Fredriksdal, klara för användning. Under H22 city expo kommer vi sedan: Att föra en dialog med barn och familjer för att ytterligare öka kunskapen om hur:

 • Design, utformning och teknik kan underlätta för barn och familjer att använda toaletten och göra den mer trygg.
 • Att utvärdera hur en tydlig design, utformning och teknik för barn och familjer påverkar tryggheten på den allmänna platsen.

Effektmål

Att barn ska tycka det känns tryggt och roligt att gå på toaletten.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Sektor

  Medskapande, Offentlig miljö, Stadsbyggnad, Stadsplanering

 • Partners

  Danfo, Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Pamela Sjöstrand
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Georg Hermann
E-post: georg.hermann@helsingborg.se

Namn: Elisabeth Möllerström
E-post: elisabeth.mollerstrom@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@helsingborg.se