Trygghet

Familjetoaletten

Skalas upp

Familjetoaletten

Vad?

Under sommaren 2022 skapades två nya temalekplatser i Helsingborg; en på Fredriksdal och en i Dockanparken i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Intill båda lekplatser byggdes offentliga toaletter. Att placera offentliga toaletter intill lekplatser är inget nytt. Att anpassa toaletternas utformning både utvändigt och invändigt så att de blir en tydlig del av helhetsupplevelsen för den som besöker lekplatsen – det har vi inte testat förut.

Tillsammans med Danfo tog staden fram ett helt nytt toalettkoncept som vi kallar för Familjetoaletten. Målet med Familjetoaletten är att skapa trygga och glada toalettupplevelser för användarna, där barn/unga och de vuxna i deras närhet ses som primär målgrupp. I framtagandet  lyssnade vi in vilka behov och önskemål som finns hos användarna och i samband med H22 city expo stod den färdiga produkten på plats så att användarna kunde testa, tycka till om och bidra till fortsatt utveckling.

Varför?

I Helsingborg finns en vilja att utveckla staden i en mer barnvänlig riktning. För att lyckas med detta behöver vi bli bättre på att lyssna in och agera utifrån barnens behov och önskemål.

Med insikt från vardagen, där en femåring inte ville gå på en offentlig toalett i samband med ett lekplatsbesök, föddes en tidig idé om en toalett där barnens användarupplevelse står i fokus. Nu är ju barn individer och ingen homogen grupp. Det innebär givetvis att ett barns upplevelse inte är representativt för alla barn. Samtidigt är den där femåringen med toalettskräck troligen inte ensam om att tycka att det tar emot att gå på toaletten. Många föräldrar kan säkert bekräfta den bilden och att det många gånger kan vara en utmaning och ett visst motstånd när det är dags för barnen att uträtta behoven. I synnerhet om det gäller att göra det på en offentlig toalett.

Vad är det då med toalettsituationen som väcker sådant obehag hos många barn? Och finns det något vi kan göra för att ändra på det?

Hur?

Under våren 2020 föddes idén om att skapa toaletter med och för barn. I början av hösten samma år pitchades idén för kollegor på Stadsbyggnadsförvaltningen och kort därefter inleddes en dialog med vår upphandlade toalettleverantör Danfo. Parallellt gjorde vi intervjuer med barn, unga och föräldrar i Helsingborg. Vi pratade med framför allt små men också större barn, tonåringar, föräldrar och en del utsatta grupper och människor med särskilda behov. I intervjuprocessen ställde vi öppna frågor, dels kring upplevelsen idag men också hur man skulle vilja att det var. Sammanlagt pratade vi med ett 40 tal personer. Vi bearbetade materialet vi fått in och identifierade ett par olika teman/områden. Dessa tog vi med som inspel i dialogen med Danfo.

Den vanliga gången är att vi agerar kund och lägger en beställning på vad vi vill ha till leverantören. I det här fallet bestämde vi oss för att göra tillsammans genom att forma en gemensam arbetsgrupp, där vi går in med lika delar utvecklingstid. Inför årsskiftet 2020/2021 togs beslutet och snart därefter var vi igång med det praktiska arbetet. Vi började med en idé om att göra barnvänligare toaletter och kom att utveckla ett helt nytt toalettkoncept där barnet står i fokus samtidigt som vi ser till hela familjeupplevelsen. Arbetet har präglats av en öppen dialog, där vi alla kommit med idéer och förslag på lösningar. En stor styrka har varit att vi haft en mångfald av förmågor med i arbetet. En annan att engagemanget har varit genuint från ”båda sidor”. Under våren 2022 stod de båda toaletterna, i Dockanparken respektive Fredriksdal, klara för användning. Under H22 city expo genomfördes en dialog med barn och familjer som nu ligger till grund för fortsatt utveckling. Dialogen syftade till att ytterligare öka kunskapen om hur:

  • Design, utformning och teknik kan underlätta för barn och familjer att använda toaletten och göra den mer trygg.
  • Att utvärdera hur en tydlig design, utformning och teknik för barn och familjer påverkar tryggheten på den allmänna platsen.

Värt att tillägga är att under hösten 2022 lyfte arbetsgruppen som genomförde hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg (Den utforskande staden FoU) in erfarenheter från innovationsinitiativet Familjetoaletter och fortsätter samarbetet med Danfo. Målet är nu att lära mer om en annan målgrupp och deras behov för att ta fram Demensvänliga toaletter för stadens invånare. Den här skalningen påvisar hur effekten av H22- satsningen inte enbart kan kopplas till genomförd pilot utan även hur kulturförflyttningen i offentlig verksamhet likt ringar på vattnet kommer att skapa värde för helsingborgarna lång tid framåt. Projektet ”Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg” är ett Vinnova finansierat projekt om social hållbarhet i den fysiska miljön och ett samarbete mellan akademi, näringsliv, målgrupp och anhöriga som drivs över olika förvaltningsgränser för att möta en av staden definierad utmaning: Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande förväntningar.

Utvecklingen av offentliga toaletter fortsätter även inom stadens ordinarie entreprenad med Danfo. Det handlar om att entreprenören ser över och vidareutvecklar sitt produktutbud som direkt effekt och följd av arbetet med framtagandet av Familjetoaletten.

  • Till exempel ljusindikatorn på insidan som visar om toaletten är låst eller inte. Det kan komma att bli standard i Danfos produktutbud.
  • Familjetoaletterna är de första med motorlås, vilket möjliggör att man kan fjärrstyra dörrarna. Funktionen kan framöver nyttjas för ytterligare användningsområden.
  • Med Familjetoaletten så har Danfo fått upp ögonen för tydligheten när man ska använda toalettens olika funktioner. Bland annat håller man på att titta på att flytta spolknappen till väggen bakom toaletten samt andra sätt att kunna göra det mer tydligt hur man ska nyttja toalettens funktioner.
  • Samarbetet har även gjort att staden har tillåtit Danfo att nyttja toaletten vid SeaU som en testbädd för olika försök med närvarosensorer ur ett trygghetsperspektiv samt kommande försök/tester av en ny värmeväxlare till ventilationssystemet för att få ner energiförbrukningen samt ett nytt sätt att ta tillvara ”grå”-vatten (vatten från vask och regnvatten) för att använda vid spolning av toalettstolen för att spara vatten (ca. 6L per spolning).
Publicerad: 11 maj, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Att barn ska tycka det känns tryggt och roligt att gå på toaletten.

Kontakt

Namn: Pamela Sjöstrand
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Georg Hermann
E-post: georg.hermann@helsingborg.se

Namn: Elisabeth Möllerström
E-post: elisabeth.mollerstrom@helsingborg.se

Namn: Lovisa Snekkersten
E-post: lovisa.snekkersten@gmail.com