Trygghet

Stadsdelsmammorna vann Inhabithon på H22 City Expo

Realiserad

Stadsdelsmammorna vann Inhabithon på H22 City Expo

Vad?

Under H22 City Expo anordnade socialförvaltningen ett hackaton med invånare, Inhabithon, där  invånare, eldsjälar och tjänsteman träffades under en helg och samtalade på Prismahuset i Oceanhamnen, Utifrån tre stora samhällsutmaningar designades innovativa lösningar. Stadsdelsmammorna tog hem det vinnande priset.

Projektet Stadsdelsmammorna startades 2014 och har inspirerats av ett tyskt koncept vars avsikt är att stötta invånare som vill ta sig in på arbetsmarknaden samt bryta isolering och utanförskap. Från och med den 1 mars 2020 implementerades konceptet på Arbetsmarknadsförvaltningen som process med syfte att utbilda nya Stadsdelsmammor. Drygt två år senare bildades Stadsdelsmammorna en idell förening, Stadsdelsmammor-HBG, och finns i olika stadsdelar i staden.

I höst får de möjlighet att utveckla sitt förslag om att arbeta som ett ”flerspråkigt kontaktcenter” som ska fungera som en brygga mellan förvaltningen och invånare som inte vågar ta första steget och kontakten som behövs för att få hjälp.

Varför?

Khawla Ibrahim jobbar på AMF som processledare för Stadsdelsmammorna i Helsingborg. Grundtanken med Stadsdelsmammorna är att mammor på många sätt är nyckeln till hela familjens sociala och kulturella integrationsprocess. En stadsdelsmamma är en kvinna, en samhällsbyggare som genom sitt engagemang utvecklar sig själv och andra.

– Stadsdelsmammor fångar behoven i samhället, bidrar till förändringar och utifrån sina individuella kompetenser försöker nå ut till invånarna och bidra med kunskap. Stadsdelsmammors insatser kan beskrivas som hjälp till självhjälp.

– Jag tror att vårt bidrag vann eftersom det är ett tydligt koncept samt att Stadsdelsmammorna är kvinnor med stort kontaktnät som ingjuter förtroende bland stadens invånare och har kanaler för att nå ut och sprida information. Vi jobbar även på ett genuint sätt, brinner för samhällsfrågor och vill åstadkomma positiva förändringar hos individer.

Hur?

– Vi vill hjälpa de att se socialtjänsten från en annan synvinkel och använda framtida sociala tjänster utifrån konceptet ”vi jobbar för familjens bästa”. Det är viktigt för oss att jobba i förebyggande syfte, att vi når ut till föräldrar och i synnerhet till mammor för att de ska kunna få den hjälp som de behöver. Man kan även förbli anonym om så önskas.

I Helsingborg finns det många som är rädda att fråga om hjälp. Stadsdelsmammorna vill hjälpa dem att lita på myndigheterna.

– En central del i vårt arbete är att stödja mammor i deras roll som föräldrar så att det upptäcker i tid om deras barn riskerar att hamna i kriminell miljö och hjälpa dem att vända sig till rätt personer utan någon rädsla eller känsla av skam.

Publicerad: 4 oktober, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökad trygghet i att ta kontakt med kommunens stödpersoner - ökat förtroende att hos kommunen finns stöd

Effektmål

Sänkta trösklar mellan invånare och kommunstöd

Invånarinvolvering

Projektet görs med och för Stadsdelsmammorna HBG.

Kontakt

Namn: Amanda Ricketts
E-post: amanda.ricketts@helsingborg.se