Demokrati

Invånarmedverkan i nämndens mål

Testas som pilot

Invånarmedverkan i nämndens mål

Vad?

Varje år sätter socialnämnden olika sorters mål för sitt arbete, så även för verksamhetsåret 2022-2023. Den här gången tänkte vi att de som använder sig av Socialförvaltningens tjänster själva skulle få vara med och formulera de målen. Vi tror att det kan göra socialförvaltningens tjänster bättre, nästan som ett slags direktdemokrati.

Varför?

Vad är viktigast att fokusera på? Vart funkar det extra bra, extra dåligt? Vad kan vi sätta för mål som påverkar tjänsterna till det bättre, för dem som använder sig av dem? Att öppna upp och bjuda in fler i planeringsarbetet är smart tror vi, istället för att försöka gissa sig till vad folk behöver. I slutändan är det ändå de som använder sig av socialförvaltningens tjänster som kan avgöra om det funkar bra eller inte.

Hur?

Vi har, under ett par intensiva arbetsdagar, samlats tillsammans för jobba med målen för 2022. De som var med kom från föreningslivet, socialnämnden, kommunen och så var det lite andra blandade människor som själva har erfarenhet av socialtjänstens arbete. Vi kombinerade det vi kom fram till med erfarenheterna från ett arbete med en metod som kallas för ”invånarresa” (där man kartlägger inte bara hur någon använder en tjänst och hur det fungerar men också vad som händer före och efter). Som om inte det vore nog så hade vi erfarenheter från ett projekt som hette ”Nära vård”.

Arbetet resulterade i flera förslag på mål och aktiviteter som lämnades över till nämnden tillsammans med ett förslag på hur nämnden skulle kunna mäta mål och aktiviteter så att man vet att de leder till de effekter man tänkt sig.

Under hösten 2021 skall vi fortsätta jobba med fler personer som har erfarenhet av socialförvaltningens tjänster och då tänkte vi också bjuda med ett gäng ungdomar för att få med fler perspektiv i arbetet inför verksamhetsåret 2023. Den här gången tänkte vi arbeta med detta under en längre period än den första gången.

Publicerad: 11 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Förbättrade sociala tjänster de som använder sig av dem

Invånarinvolvering

Invånare deltar i workshops för att formulera förslag på mål

Kontakt

Namn: Gunilla Christiansson
E-post: gunilla.christiansson@helsingborg.se