Vad?

En ny berättarmetod i några av våra  kulturhistoriska miljöer som gårdar och  i stadskvarteret där vill utveckla tredimensionella lyssnarupplevelser för besökare i alla åldrar. Vi börjar ett pilotprojekt på vår skogsbygdsgård Lillarydsgården där tiden idag är satt till 1830. Besökarna kommer med hjälp av hörlurar kunna hamna mitt i sammansatta ljudmiljöer där tex arbetssång från gårdsfolket blandas med hästgnägg, småprat och slipande av liar. Ljuden ska dels följa arbetsåret på gården men också kunna gestalta specifika händelser som husförhör, gille, sjukdom på gården och andra händelser som bröt vardagen.

Med det tredimensionella ljudet ges besökaren möjlighet att ställa sig mitt i händelsernas centrum.

Varför?

Helsingborgs museer förmedlar med olika metoder och till olika målgrupper. Lillarydsgården är en fantastisk lärmiljö för skolelever, studenter men också för besökare. Förmedlarna är kultur- och naturpedagoger men också volontärer som befolkar gården och berättar dess historia. Men gården besöks också när det inte finns förmedlare på plats. En tredimensionell lyssnarupplevelse kan bli en ingång till livet på gården för besökare i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Den kan sätta igång fantasin och öppna upp en tyst gård för alla som vill lyssna. Helsingborgs museer har inte arbetat med tredimensionell storytelling tidigare.Det blir en spännande innovation att arbeta vidare med. Andra historiska miljöer står på tur om vi och vår publik känner att lyssnarupplevelserna på Lillarydsgården väcker intresse.

Hur?

En kulturpedagog och en fotograf kan genom bidrag från Region Skåne delta i en lärprocess med ett antal workshops där vi får redskap och tips från professionella tillsammans med andra kulturarvsinstitutioner. Den första har redan genomförts under våren. De andra kommer att pågå under hösten 2020.

Därefter provar vår idé i liten skala på Lillarydsgården.

BoostHbg har tilldelats bidrag från Region Skåne för att hålla samman detta och ytterligare sex projekt inom den skånska kulturarvssektorn med syfte att hitta rätt format för starka berättelser och lika starka publikupplevelser.

Kontakt

Namn: Åsa Hässlekvist
E-post: asa.hasslekvist@helsingborg.se