Demokrati

Om väggar kunde tala – storytelling med tredimensionellt ljud

Realiserad

Om väggar kunde tala – storytelling med tredimensionellt ljud

Vad?

En ny berättarmetod i några av våra kulturhistoriska miljöer som gårdar och i stadskvarteret där vill utveckla tredimensionella lyssnarupplevelser för besökare i alla åldrar. Vi börjar ett pilotprojekt på vår skogsbygdsgård Lillarydsgården där tiden idag är satt till 1830. Besökarna kommer att få uppleva hur gården kommer till liv med hjälp utav ljud. Med det tredimensionella ljudet ges besökaren möjlighet att ställa sig mitt i händelsernas centrum och får följa en livscykel på gården.

Varför?

Helsingborgs museum är en van förmedlare med olika metoder och till olika målgrupper. Lillarydsgården är en fantastisk lärmiljö för skolelever, studenter men också för besökare. Förmedlarna är kultur- och naturpedagoger men också volontärer som befolkar gården och berättar dess historia. Men gården besöks också när det inte finns förmedlare på plats. En tredimensionell lyssnarupplevelse kan bli en ingång till livet på gården för besökare i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Den kan sätta igång fantasin och öppna upp en tyst gård för alla som vill lyssna. Ljudupplevelsen som är ordlös ska sätta igång besökarens fantasi istället för att museet står som förmedlare som i en klassisk audioguide. Helsingborgs museum har inte arbetat med tredimensionell storytelling tidigare. Det blir en spännande innovation att arbeta vidare med. Andra historiska miljöer står på tur om vi och vår publik känner att lyssnarupplevelserna på Lillarydsgården väcker intresse.

Hur?

Detta är ett samarbete mellan Helsingborgs museum och Fredriksdal där en kulturpedagog, en antikvarie och en fotograf genom bidrag från Region Skåne deltar i en lärprocess med ett antal workshops tillsammans med andra kulturarvsinstitutioner. Metoden bygger på prototyping d.v.s. att projektet testas och utvärderas under arbetets gång.

BoostHbg har tilldelats bidrag från Region Skåne för att hålla samman detta och ytterligare sex projekt inom den skånska kulturarvssektorn med syfte att hitta rätt format för starka berättelser och lika starka publikupplevelser.

Var vi är i projektet

Alla workshops har genomförts, några blev digitala.

Ljudupplevelsen kommer att bestå av två ljudspår. Dels är det ett musikstycke som ligger som soundtrack. Detta har Christoffer Malmöström skrivit och Helsingborgs symfoniorkester har spelat in. Det andra ljudspåret ska spelas in på plats på Lillaryd nu under maj 2021. Därefter kommer de två ljudspåren att bakas samman av en produktionsbyrå. Tanken är att testa ljudet på olika testgrupper för att få input och kunna utveckla det. I nästa steg kommer det att testas på den tänkta platsen för att se hur det fungerar.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Att den nya upplevelsen ska väcka intresse bland besökarna och öppna upp för vidare utveckling av Helsingborgs museers sätt att skapa intresse kring kulturarvet.

Invånarinvolvering

Projektet kommer att testas i två olika faser där vi involverar invånarna. I det första skedet kommer en eller flera grupper att få lyssna på ljudupplevelsen och tycka till. Genom deras input kan vi vidareutveckla projektet. I den andra fasen kommer ljudupplevelsen att testas på plats på Lillarydsgården. Där kommer dels inplanerade grupper att testa men även besökarna som kommer dit ska ges möjlighet att tycka till.

Kontakt

Namn: Åsa Hässlekvist
E-post: asa.hasslekvist@helsingborg.se

Namn: Anna Bank
E-post: anna.bank@helsingborg.se