Lärande och Etablering

Hbg Works – en mötesplats för innovation

Realiserad

Hbg Works – en mötesplats för innovation

Föreställ dig ett typiskt mötesrum. Dörren är stängd. Du sitter vid ett bord och ser på tavlan. Föreställ dig nu istället att du befinner dig på en färgglad inomhuslekplats med stora sittsäckar, ett pingisbord, naturligt ljus och gott om plats att röra dig fritt. I vilken miljö tror du att du kommer på de mest innovativa idéerna?

Vad?

Föreställ dig ett typiskt mötesrum. Dörren är stängd. Du sitter vid ett bord och ser på en powerpointpresentation. Föreställ dig nu istället att du befinner dig på en färgglad inomhuslekplats med stora sittsäckar, ett pingisbord, naturligt ljus och gott om plats att röra dig fritt. I vilken miljö tror du att du kommer på de mest innovativa idéerna?

I vårt arbete med att bygga den smartare staden, behöver vi arbeta med en stor mängd idéer eller hypoteser för att tratta ner några av dem till innovationspiloter och få dem att skapa innovation i stadens verksamheter. Det kan handla om idéer om hur staden kan styras enklare, snabbare och smidigare, till tjänster som gör livet i Helsingborg mer hållbart, enklare och roligare.

Därför är Hbg Works en mötesplats för innovation i kommunen, där vi erbjuder en kreativ och öppen plats för kommunanställda att mötas och samarbeta över organisationsgränser i allt so rör innovation.

Med på resan har vi samarbetspartners från näringslivet, den akademiska världen och Helsingborgarna själva – kort sagt alla med idéer som kan göra Helsingborg till en smartare stad.

Titta in på Hbg Works för att se några idéer vi redan har sjösatt, lyssna på en podcast om hur vi jobbar eller kom in på en öppen föreläsning eller workshop. Och tveka inte att höra av dig till våra idécoacher om du har en idé som skulle kunna göra Helsingborg smartare.  

Varför?

När reformgruppen för digitalisering presenterade sitt arbete under våren 2018 lades grunden för det som sedan skulle komma att bli till Hbg Works. Då skrev man så här om anledningen till varför det behövdes en plats som denna:

” Staden har idag en etablerad idéslussningsverksamhet, vilket är bra för medarbetarengagemang. Idéer kan också komma från många håll, reformgrupper, leverantörer, universitet etc. Men när den där idén står på en tavla på en postit, hur tar man den till verklighet? Ska det verkligen vara en app? Man är ofta snabb på vad man tror är rätt lösning. Och behöver det alltid leda till ett stort offentlig upphandlingsprojekt, där stora kravspecar och överprövningar är regel mer än undantag? I den professionaliserade digitala utvecklingsvärlden jobbar företag idag med så kallad agil utveckling, eftersom man vet att världen ändrar sig fort och att det man trodde var rätt lösning från början kanske blir något helt annat (speciellt efter att användarna involverats). Det innebär att det finns ett arbetssätt som tar ett förslag framåt i små men snabba steg genom iterativt lärande. Man går från tjänstedesign och behovsidentifiering, till prototyp, till prototyp till proof-of-concept (prova att realisera tekniskt och i verksamheten) till att utveckla en MVP (minimum viable product). En lösning utvecklas inte färdig först och sedan förvaltas, utan lanseras i sin första användbara form, och lever sen ett liv av ständig förbättring. Idag går det att använda tjänster och plattformar som man kombinerar för eget behov, och man behöver inte köpa stora “färdiga” lösningar som Unikum eller Procapita. Det skapar en helt annan och större handlingskraft.

Hur?

”… Helsingborg ska fortsätta utvecklas med öppenhet för nya idéer och perspektiv. Stadens egna verksamheter ska också verka för att hitta nya smartare sätt att arbeta. Det finns stora förväntningar på att den nya kommunala innovationshubben HBG Works ska bidra till mer idéutveckling och framförallt förverkligande och implementering av nya idéer.”  (saxat ur ”program för mandatperioden 2018-2022)

Förutom att vara en mötesplats för innovation i kommunen så är Hbg Works också en förmåga att:

 1. Utforska nya möjligheter, idéer, hypoteser i verksamheterna tillsammans med anställda intraprenörer & designers.
 2. Testa småskaliga innovationspiloter med målsättningen att bevisa hypotesen eller motsäga den- en innovationspilot har till skillnad mot projekt en hög grad av osäkerhet och behöver kunna skala upp eller lägga ner beroende på hur testet går. Såklart baserat på insikter från användarna.
 3. Utveckla digitala produkter som används i stor skala i kommunens verksamheter.
Publicerad: 27 januari, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ett ökat inflöde av kvalificerade idéer och ett ökat antal projekt ur medarbetarinitiativ

Resultat

Över 290 innovations-initiativ i samtliga förvaltningar och bolag

Effektmål

Ett utarbetat och utvecklat arbetssätt för att skala upp innovationsprojekt in i ordinarie verksamhet

Resultat

Ett innovationsarbete som sker systematiskt från högsta ledningsnivå, och som punkt på varje agenda Innovationsråd och innovationsledare på samtliga förvaltningar En etablerad innovationsmodell och metoder för uppföljning av effekter

Effektmål

En lokal full av liv, projekt och människor - med fler externa möten och besök till miljön

Resultat

Hbg Works är en känd och etablerad mötesplats i staden, dit det har rekryterats en mängd nya typer av kompetenser

Effektmål

Hbg Works används som en referenspunkt för hur innovations-systematik byggs i kommuner

Resultat

Varit förebild för Lund som har öppnat Studio stadshuset

Effektmål

En utarbetad verktygslåda av metoder anpassade för staden

Resultat

Testat och vidareutvecklat en mängd metoder Etablerat nya arbetssätt Utvecklat nya format, däribland Inhabithon och Innovationsrally

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Lärande och Etablering

 • Teknologier

  3D printing / AI / AR / IoT / VR

 • Sektor

  Digitalisering

 • Partners

  Stadsledningsförvaltningen

Kontakt

Namn: Hbg Works
E-post: hbgworks@helsingborg.se