Lärande och Etablering

Nya vägar i rekryteringsprocessen

Idé utforskas

Nya vägar i rekryteringsprocessen

Vad?

Ansökan till lediga arbeten och arbetsmarknadsinsatser genom korta videopresentationer från både arbetsgivare och invånare.  Detta möjliggör att fler invånare kan söka fler arbeten och kortar vägen till arbete. Applikationen underlättar och effektiviserar också rekryteringsprocessen för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Varför?

Vi människor blir mer och mer digitala och det finns undersökningar som förutspår att fler och fler föredrar video-kommunikation. Vi vill hitta nya vägar för våra invånare med ekonomiskt bistånd att nå arbete. Vi vill utforska:
1) Om det redan finns en applikation som kan möta våra önskemål
2) Om det inte redan finns, kan vi utveckla ett samarbete med någon extern leverantör.
Vi ser även att denna idé skulle kunna öppna upp stora möjligheter i andra förvaltningars behov kopplat till kompetensförsörjning.

Hur?

I första hand utforskas nya lösningar som vänder sig till sökande av så kallade ingångsjobb. Tänkt målgrupp är primärt ungdomar och invånare som inte har svenska som modersmål. Tjänsten ska även gå att använda för att presentera olika insatser och kurser, och även i det ändamålet ska invånarna ges möjlighet att ansöka till insatser/kurser.

Genom att tillgängliggöra lediga arbeten och insatser via en kortare videopresentation där invånarna kan ansöka direkt genom en egen videopresentation tror vi invånarna ska ges en större möjlighet genom att:

  • Korta tiden mellan upptäckten av den lediga tjänsten och ansökan
  • På ett väldigt enkelt sätt visa vilka de är och vad de kan tillföra på en arbetsplats/insats.
  • Krav på CV och skriven text spelar inte lika stor roll.
Publicerad: 12 februari, 2024
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökat antal invånare som kommer ut i arbete på kortare tid

Effektmål

Arbetsgivare hittar arbetskraft som de idag inte når ut till

  • Drivs av

    Arbetsmarknadsförvaltningen

  • Kategori

    Lärande och Etablering

Kontakt

Namn: Jerry Håkansson
E-post: jerry.hakansson@helsingborg.se