Vad?

Vi har som ambition att hitta en aktör att samverka i syfte att genomföra Oceanön som också kommer att omfatta ca 200 bostäder!

Varför?

I H+ vill vi skapa en urban arkipelag i Oceanhamnen genom att anlägga kanaler genom Oslopiren och Oceanpiren samt att däremellan anlägga en ny ö. VI är ödmjuka och inser att vi inte kan göra det själva. Därför går vi ut i ett väldigt tidigt skede för att kroka arm med en aktör som vi vill arbeta med genom hela processen.

På så sätt skapas  både en gemensam lärandeprocess och något som är ganska unikt, – en helt ny ö!

Hur?

Vi testar ett annorlunda sätt att fråga aktörer om att samverka, vi testar att samverka i tidigt skede och vi testar om det finns hållbara sätt att förverkliga vår ambition.

Effektmål

Samverka med en aktör som har möjlighet att genomföra Oceanön.

  • Kategori

    Boende

  • Sektor

    Avancerad anläggningsteknologi

Kontakt

Namn: Johan Cedergren
E-post: Johan.cedergren2@helsingborg.se