Boende

Vi ska anlägga en ö!

Realiserad

Vi ska anlägga en ö!

Vad?

Vi har som ambition att hitta en aktör att samverka i syfte att genomföra Oceanön som också kommer att omfatta ca 200 bostäder!

Varför?

I H+ vill vi skapa en urban arkipelag i Oceanhamnen genom att anlägga kanaler genom Oslopiren och Oceanpiren samt att däremellan anlägga en ny ö. VI är ödmjuka och inser att vi inte kan göra det själva. Därför går vi ut i ett väldigt tidigt skede för att kroka arm med en aktör som vi vill arbeta med genom hela processen.

På så sätt skapas  både en gemensam lärandeprocess och något som är ganska unikt, – en helt ny ö!

Hur?

Vi testar ett annorlunda sätt att fråga aktörer om att samverka, vi testar att samverka i tidigt skede och vi testar om det finns hållbara sätt att förverkliga vår ambition.

Att anlägga en konstgjord ö kan anses vara innovativt i sig självt, men det är ändå något som har gjorts på olika ställen i världen.

Det är dock första gången Helsingborg tar sig an den utmaningen!

 

Resultat:

Det innovativa i detta projekt har varit tillvägagångssättet för markanvisning. Vi gick ut brett på marknaden i en tävling för att hitta en samverkanspartner utifrån väldigt öppna ramar och utan att ha preciserat en metod för utvärdering. Anledningen var att vi inte visste om det fanns intresse eller möjligheter att genomföra Oceanän utifrån ett ekonomiskt perspektiv.. Målsättningen var att hitta en partner att samverka med att tillsammans arbeta vidare med processen.

Tävlingen väckte stort intresse och hela nio förslag kom in. Under processen fick vi lägga till ett andra utvärderingssteg där vi preciserade förutsättningarna och kraven för att kunna utvärdera på ett rättvist sätt. Utfallet har blivit att vi hittat en samverkanspartner.

Publicerad: 18 februari, 2021
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Samverka med en aktör som har möjlighet att genomföra Oceanön.

Resultat

Tävlingen väckte stort intresse och hela nio förslag kom in. Under processen fick vi lägga till ett andra utvärderingssteg där vi preciserade förutsättningarna och kraven för att kunna utvärdera på ett rättvist sätt. Utfallet har blivit att vi hittat en samverkanspartner.

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Boende

  • Sektor

    Avancerad anläggningsteknologi

Kontakt

Namn: Johan Cedergren
E-post: Johan.cedergren2@helsingborg.se