Klimat & Miljö

Robotodling på Sofiero

Testas som pilot

Robotodling på Sofiero

Vad?

Robotodling testas just nu i pallkrage, där roboten odlar kryddor till vårt café i Orangeriet på Sofiero. De kryddor som odlas är bl.a. Basilika och Oregano för att användas till caféets pizzor.

Robotodlingen sker i liten skala, och fungerar på så att den drar nytta av den öppna källdata som finns på andra anläggningar i branschen.

Roboten är placerat vid entrén till Sofieros Orangeri.

Varför?

För egen del förutser vi inte att slottsträdgårdsskötseln kan robotiseras i större omfattning, men ett test i liten skala kan vara av värde för andra aktörer, till exempel handelsträdgårdar, grönsaksodlare och jordbruk, där möjligheterna till uppskalning kan vara av stort intresse.

Hur?

Robotisering i begränsade, kontrollerbara ytor, såsom odlingar i pallkragar. Vi kommer söka samarbeten med andra anläggningar och externa aktörer som är intresserade av att följa testet och eventuellt ta det vidare.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Mikael Löfving
E-post: mikael.lofving@helsingborg.se