Integration

Megafonen till invånare

Realiserad

Megafonen till invånare

Vad?

Vi har arbetat fram en ny och innovativ lösning på hur civilsamhälle och organisationer i tredje sektorn tillsammans med staden kan nå ut till grupper som många gånger går informationen förbi.

Under våren har ett krisverktyg för Invånardriven kommunikation tagits fram och genomförts i ett gediget test tillsammans med Stadsdelsmammorna.

Varför?

Hösten 2020 tog stadsdelsmammorna kontakt med staden för att undersöka om det gick att starta en jourlinje. Det sattes ljus på behovet av att sprida viktig information om rådande pandemi till specifika grupper i staden. Detta ville Stadsdelsmammorna hjälpa till med. De hade blivit inspirerade av hur stadsdelsmammor i deras nordiska nätverk, framför allt i Norge, arbetat med jourlinje kopplat till pandemin. Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och stadsledningsförvaltningen (SLF) tog ett gemensamt grepp för att möta stadsdelsmammornas förfrågan och möjliggöra för dem att verkställa jourlinjen.

I och med detta testet togs det nya krisverktyget för invånardriven kommunikation fram. Med hjälp av tydliggjorda nivåer kan staden jacka in och stötta där det behövs. Detta initiativet har lett vidare till att fler externa grupper har bjudits in för att bidra till spridning av viktig information, på deras egna villkor.

Det stora värdet ligger i arbetssättet och hur vi har låtit invånaren (både stadsdelsmammorna och invånare som de har ringt) påverka slutresultatet.

Hur?

Staden möjliggör och tillgodoser externa grupper med material och legitim information, vi går armkrok och möter de behov som finns där ute. Hur mycket mer kan vi åstadkomma om megafonen överlämnas till invånaren? Vi är rustade för att fortsätta utforskandet kring invånardriven kommunikation.

Publicerad: 7 maj, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Att nå ut till grupper vi annars har svårt att nå!

Resultat

1500 genomförda samtal av Stadsdelsmammorna. Förvaltningsöverskridande projektgrupp som resulterat i en värdefull struktur för att möjliggöra invånardriven kommunikation. 

Invånarinvolvering

Projektet utgår från att involvera invånare och att projektet drivs mestadels av dem.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Kostnad hitintills

  5000 kr

 • Partners

  Stadsdelsmammorna

Kontakt

Namn: Filip Egger
E-post: filip.egger@helsingborgstad.se