Smart vård i hemmet

Testas som pilot

Smart vård i hemmet

Vad?

Vi har nyligen påbörjat ett samarbete med Vård -& Omsorgsförvaltningen och Tunstall (vård i hemmet). Det är platsbrist på vårdhemmen, kommer bli mer vård i egna hemmet. Hemtjänstpersonalen är högt belastade redan. För att kunna erbjuda bättre vård och möjliggöra mer tid måste tekniken hjälpa personalen. Det finns ett behov av att veta om en toalett på ett vårdboende har använts under en längre tid eller inte använts alls för att snabbt kunna vidta åtgärder.

Varför?

Vård i hemmet ökar

Avlasta högt belastad personal

Hur?

Komplettera med sensorer

Mer tid för personalen = bättre vård för brukaren

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024
  • Drivs av

    Öresundskraft

  • Teknologier

    IoT

  • Sektor

    Omsorg

Kontakt

Namn: Jakob Troedsson
E-post: Jakob.Troedsson@oresundskraft.se