Trygghet

Relationsbyggande i närområdet

Avbruten

Relationsbyggande i närområdet

Vad?

Det vinnande laget fokuserade på trygghet, närmare bestämt den upplevda tryggheten i staden och tog fram en lösning som bygger på relationsskapande och hur man kan paketera och kommunicera dessa relationer.

Varför?

Under två dagar, 7-8 oktober 2020, bjöds medarbetare från hela koncernen Helsingborg in för att delta i ett hackathon. Ett hackathon är ett format där man under begränsad tid jobbar för att ta fram skarpa förslag på lösningar. Denna gång handlade det om samlas kring stadens gemensamma inriktningar; trygghet, integration och livskvalité.

Som final dag två fick därför alla teamen framföra varsin 5 minuters pitch. På plats var alla teamen och en jury med olika förmågor inom och utanför staden.

Hur?

Den upplevda otryggheten ökar, hypotesen det vinnande laget har är att om man lär känna människor i sitt närområde så skapar man inte bara nya relationer som gör en tryggare, man kan även krossa sina och andras fördomar. I lagets pitch presenterades en lösning där kommunen bjuder in utvalda personer inom en stadsdel till ett möte, ett samtal. I samtalet belyses trygghetsfrågan och personerna arbetar tillsammans för att få en tryggare stadsdel. Mötet filmas och dokumenteras för spridning både inom stadsdelen men även för att kunna kopieras i andra stadsdelar.

Det vinnande förslaget kommer att arbetas vidare med på Arbetsmarknadsförvaltningen, de kommer inte att ta idén rakt av, men inspireras av och gör något liknande.

Publicerad: 14 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad upplevd trygghet i sitt närområde

Resultat

Det vinnande förslaget kommer att arbetas vidare med på Arbetsmarknadsförvaltningen, de kommer inte att ta idén rakt av, men inspireras av och gör något liknande.

Kontakt

Namn: Karolina Ekerlund
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: Jennifer.Tong@helsingborg.se