Vad?

Med hjälp av ett nytt kompletterande verktyg vill vi testa nya former för att följa, kommunicera och föra en dialog om våra elevers utveckling.

Varför?

Elever och deras vårdnadshavare ska få fortlöpande information om elevens utveckling och en del i det arbetet är det utvecklingssamtal som oftast hålls en gång per termin. Det är svårt och tidskrävande för en ämneslärare eller mentor  att få till en överblick över en elevs utveckling i många olika ämnen samtidigt.  Vanligtvis samlar lärarna ihop sina kommentarer inför varje utvecklingssamtal och det är ofta först då som en mentor också får koll på hur det går för eleverna i elevernas andra kurser.

Hur?

Detta ville lärarna på Tycho Brahe-skolan lösa och har de senaste åren arbetat med en gemensam excelfil för att få en överblick över hur det går för eleverna, vilket gett inte bara en överblick utan också nya möjligheter till analys av vilka åtgärder som kan vara rätt att sätta in. Arbetet har vidareutvecklats och mynnat ut i verktyget Tychometern. Pilotversionerna har visat sig skapa värde och man har hittat nya funktioner att testa – att eleverna kan vara delaktiga med kommentarer i verktyget på samma sätt som läraren till exempel.

Tychometern 2.0 är en webbaserad plattform och vi utvecklar det som ett komplement till Itslearning med bra integrationer till Skola24 och Procapita. I ett första nästa steg kommer alla klasser på Tycho Brahe-skolan att testa lösningen.

I en förlängning ser vi möjligheter att koppla initiativet till bla Skolanalys/Fler till gymnasiet med AI-initiativet.

Effektmål

Ökad andel elever som klarar gymnasieskolan på tre år

Invånarinvolvering

Systemet testas tillsammans med elever på Tycho Brahe-skolan.

Kontakt

Namn: Katarina Vesterberg
E-post: katarina.vesterberg@helsingborg.se

Namn: Jonas Ströberg
E-post: jonas.ströberg@helsingborg.se

Namn: Josefine Jöneteg
E-post: josefine.jöneteg@helsingborg.se

Namn: Per Nilsson
E-post: per.nilsson2@helsingborg.se