Lärande och Etablering

Innovationsledning med stöd av digitalt lärande

Realiserad

Innovationsledning med stöd av digitalt lärande

Vad?

Helsingborg stad driver en innovationstratergi för att skapa en smartare och mer hållbar stad med hög livskvalitet för våra invånare. För att uppnå denna vision måste chefer och ledare inom offentlig sektor ha förmågan att arbeta innovativt med sina team.

Hösten 2020 startade projektet E-learning för innovativ kraft i samarbete med Uppsala kommun och med finansiering från Vinnova. Syftet med projektet är att stärka den innovativa kraften i kommunen med stöd av digitalt lärande för chefer och ledare.

Varför?

Det är ledarna som behöver ge mandat och inspiration för innovationsarbete och fatta de beslut som krävs för verklig förändring. Men att vara ledande inom den offentliga sektorn är utmanande och att kunna arbeta på nya sätt och fatta beslut som stöder innovation kräver kunskap och erfarenhet av innovation.

Vårt mål är att stödja ledare i denna resa så att alla delar av Helsingborg stad kan arbeta på mer innovativa sätt.

Hur?

Vi undersökte och utvecklade ett koncept för ledare i offentliga sektorn att lära sig och träna på ett innovativt sätt att driva och främja innovation. Resultatet är Heja innovation!, ett effektivt, inspirerande och skalbart digitalt lärande för innovationsledning. Primära arbetsgruppen är de som arbetar med strategisk eller taktisk ledning av innovation i sin verksamhet. Innehållet är grundat i den ansenliga kunskapen som finns i ISO 56000:2020, Innovation management standard.

Helsingborgs stad samarbetade med Uppsala och 12 andra kommuner, samt med experter och följeforskarna på innovation och lärande, för att ta fram Heja innovation! Vi skapade och testade våra insikter, idéer och lösningar med ledare och experter för att tidigt förstå hur det skulle fungera i praktiken.

Juni 2022 skalades projektet upp med lanseringen av webbplattformen som kan användas av alla. Det finns diskussioner på gång för att hitta en lämplig förvaltare av plattformen. Se mer här https://hejainnovation.se/

Under 2023 kommer det utses vem som ska äga och förvalta produkten efter projektet är slut, just nu så äger Uppsala kommun produkten.

Publicerad: 22 februari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ett testat pedagogiskt koncept redo att utvecklas till en skalbar digital lösning.

Resultat

Juni 2022 skalades projektet upp med lanseringen av webbplattformen som kan användas av alla. Se mer här https://hejainnovation.se/

Invånarinvolvering

Vi forskar och testar med chefer och ledare under hela projektet.

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Lärande och Etablering

  • Partners

    Hbg Works / Uppsala kommun / Vinnova

Kontakt

Namn: Max Larcombe
E-post: max.larcombe@helsingborg.se

Namn: Lina Linder
E-post: lina.lindner@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: jennifer.tong@helsingborg.se