Vad?

Helsingborg stad driver en innovationstratergi för att skapa en smartare och mer hållbar stad med hög livskvalitet för våra invånare. För att uppnå denna vision måste chefer och ledare inom offentlig sektor ha förmågan att arbeta innovativt med sina team.

Hösten 2020 startade projektet E-learning för innovativ kraft i samarbete med Uppsala kommun och med finansiering från Vinnova. Syftet med projektet är att stärka den innovativa kraften i kommunen med stöd av digitalt lärande för chefer och ledare.

Varför?

Det är ledarna som behöver ge mandat och inspiration för innovationsarbete och fatta de beslut som krävs för verklig förändring. Men att vara ledande inom den offentliga sektorn är utmanande och att kunna arbeta på nya sätt och fatta beslut som stöder innovation kräver kunskap och erfarenhet av innovation.

Vårt mål är att stödja ledare i denna resa så att alla delar av Helsingborg stad kan arbeta på mer innovativa sätt.

Hur?

Vi vill undersöka och utveckla koncept för hur vi kan utbilda ledare på ett innovativt sätt för att driva och främja innovation. Detta ska göras genom att utveckla effektivt, inspirerande och skalbart digitalt lärande för innovationshantering. Syftet är att våra verksamheter genom sin innovationsförmåga ska kunna skapa större värde för våra invånare.

Därför arbetar vi tillsammans med Uppsala och 12 andra kommuner och med experter på innovation och lärande. Vi skapar och testar våra insikter, idéer och lösningar med ledare och experter för att tidigt förstå hur det fungerar i praktiken.

Juni 2022 skalades projektet upp med lanseringen av en webbplattform som kan användas av alla. Följeforskarna kommer att mäta effekter gällande den personliga utvecklingen hos en testgrupp av kommunala chefer och ledare under hösten 2022. Se mer här https://hejainnovation.se/

Effektmål

Ett testat pedagogiskt koncept redo att utvecklas till en skalbar digital lösning.

Invånarinvolvering

Vi forskar och testar med chefer och ledare under hela projektet.

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Lärande och Etablering

  • Partners

    Hbg Works, Uppsala kommun, Vinnova

Kontakt

Namn: Max Larcombe
E-post: max.larcombe@helsingborg.se

Namn: Lina Linder
E-post: lina.lindner@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: jennifer.tong@helsingborg.se