Klimat & Miljö

Biokol för grönare gräs och mer fotboll

Idé utforskas

Biokol för grönare gräs och mer fotboll

Vad?

Vi byter ut konstgräset mot gräs på tre minifotbollsplaner och testar om biokol kan hjälpa oss till fler timmar fotboll och mindre underhåll.

Varför?

Konstgräsplaner släpper ifrån sig mikroplaster som gör skada på våra hav. Samtidigt vill vi ha många speltimmar utan att slita för mycket på underlaget.

Hur?

Nu testar vi att ersätta en konstgräsplan med en gräsplan som byggs upp med biokol.

Biokol är en produkt som tillverkas genom att organiska växtdelar, i detta fall restprodukter från frörensning, förbränns i en syrefri miljö. Vid denna process, pyrolys, bildas stabila jordförbättringsprodukter med stor volym för vatten- och näringshållning.

Biokolet blandas sedan med sand, istället för som idag med torvmull. Detta odlingsmaterial läggs sedan på ett dräneringsgrus och dräneringsgruset vilar på en gummiduk. Vi får då till ett slutet system där vi kan återanvända vatten och minimera växtnäringsläckaget.

Kan vi genom detta få till ett gräs som tål mer slitage och växer längre på säsongen? Det ska vi ta reda på!

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Anders Hammarlund
E-post: anders.hammarlund@helsingborg.se