Demokrati

Utopia Lab – ungdomarna hittar lösningarna på framtidens utmaningar

Testas som pilot

Utopia Lab – ungdomarna hittar lösningarna på framtidens utmaningar

Vad?

Den 16-17 juni går ungdomsmässan Utopia Lab av stapeln, en mässa med huvudfokus att inte bara släppa in ungdomar i rummen där beslut fattas utan även låta dem vara med och ta fram lösningarna. Utopia Lab samlar över 250 unga och 150 vuxna för att gemensamt hitta lösningar på vår tids största utmaningar.

Varför?

Världen står inför många stora utmaningar som snart kommer hamna på dagens ungdomar att lösa. Att inte redan nu släppa in ungdomar i rum där beslut tas är ett stort misstag. Med Utopia Lab accelererar vi visionär problemlösning och öppnar upp för att tänka nytt kring de största utmaningarna som mänskligheten står inför.

Hur?

Under våren genomför vi en av de största ungdomsdialogerna i Helsingborgs historia där hela 400 ungdomars tankar, idéer, hinder och åsikter kartläggs. Denna dialog har till syfte att skapa förståelse och insikt för vilka problem unga idag upplever. Utifrån dialogen arbetar vi och vår styrgrupp av unga fram konkreta problemformuleringar som 250 ungdomar och 150 vuxna under Utopia Labs första dag tillsammans hackar för att hitta nya och innovativa lösningar.

Under dag två fokuserar vi på Helsingborg och visar goda exempel på ungdomsinvolvering från staden, upplever spännande workshops och aktiviteter samt inspireras av fantastiska talare.

Häng med du också och var med och förändra världen!

Vill du veta mer om Utopia Lab? Se vår film och anmäl ditt intresse här.

UtopiaLab arrangeras av Another Tomorrow, Youth 2030 Movement, och Helsingborgs stad.

Publicerad: 2 mars, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Stärkt ungdomsengagemang

Effektmål

Fler beslutsfattare involverar ungdomar i beslutsprocesser

Invånarinvolvering

Initiativet involverar 250 av stadens ungdomar.

Kontakt

Namn: Katja Westin
E-post: Katja.Westin@helsingborg.se>