Lärande och Etablering

Från grusplan till skog med rörelseglädje

Testas som pilot

Från grusplan till skog med rörelseglädje

Vad?

Kan vi utveckla en gammal grusplan till en skogsmiljö som bjuder in till både rörelse, återhämtning och studiemotivation?

Varför?

Skolgården kan vara vårt gröna uterum, ett ställe där vi kan hämta ny kraft och bli av med spring i benen, en plats där teori får möta praktik, ett ställe som gör det möjligt för oss att lära även med kroppen. En skolgård för alla, en skolgård som rymmer lugn, aktivitet och lärande.

Idag har vi ytor på våra skolgårdar som inte fyller samma funktion som de gjorde när de planerades första gången. Och vi lär oss mer och mer idag om hur en skolgård kan planeras för att inspirera till mer rörelse och mer lärande i leken. En skolgård kan också vara en gemensam plats och en plats som kopplar ihop skolan med resten av samhället runtom.

Hur?

På Drottninghögsskolan finns en stor gammal grusplan som vi nu undersöker om vi kan utveckla till något helt annat – en skogsinspirerad miljö som knyter ihop skolan med staden runtom. En plats för både rörelse, lärande och återhämtning. Kan vi skapa ett arboretum eller en skogsträdgård med interaktiv belysning? Kan vi bygga ett uteklassrum och plantera träd som man vill sitta och läsa under? Kan vi mäta hur mycket platsen används med hjälp av IoT-lösningar?

Status maj 2023

 • Grusplanen är omvandlad till en skogsinspirerad miljö där flera olika sorters träd och annan växtlighet är under etablering.
 • Ett uteklassrum är på plats, utvärdering kring hur mycket det används pågår
 • Interaktiv belysning är på plats och elevernas alster kan projiceras på olika ytor
 • Vi har inte kunnat hitta och installera IoT-sensorer för att mäta hur mycket platsen används.

Lärdomar

 • Etablering av en ny grönyta av det här slaget tar tid, vi kommer behöva vänta till våren -24 för att kunna utvärdera tex hur mycket slitage som uppstår.
 • Det har inte blivit dyrare än beräknat.
 • En utmaning med projekt som kräver mer tid är att det kan uppstå förändringar i personalen, i det här fallet har skolan bytt rektor och det har tillkommit många nya. Implementering och uppföljning blir lite svårare då.
 • Många sensorer som vi har tittat närmare på och som har uppfyllt våra önskemål har varit beroende av att personer som ska räknas har en mobiltelefon med sig. Eleverna på skolan har inte det. Vi har inte hittat färdiga paketlösningar som är enkla att installera utan stor kompetens behövs hos beställaren (någonting som har saknats i det här projektet).
Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Ökad rörelse och rekreation under skoldagen

Invånarinvolvering

Eleverna på Drottninghögsskolan är delaktiga i initiativet, bland annat genom att tänka ut behov och idéer till platsen.

 • Drivs av

  Fastighetsförvaltningen / Skol- och fritidsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi få fler elever att nå kunskapsmålen i skolan?

 • Kategori

  Lärande och Etablering

 • Teknologier

  IoT

 • Estimerad budget

  1302250 kr

 • Kostnad hitintills

  1302250 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Skola

 • Partners

  Fastighetsförvaltningen

Kontakt

Namn: Cissi Warntoft
E-post: cissi.warntoft@helsingborg.se

Namn: Emma Sjöberg
E-post: emma.sjöberg@helsingborg.se