Trygghet

Med delad data kan vi förutspå oönskade händelser

Avbruten

Med delad data kan vi förutspå oönskade händelser

Vad?

SOS Alarm och Helsingborgs stad inledde 2019 ett unikt branschsamarbete. Med hjälp av gemensamma prediktionsanalyser bygger vi vidare på stadens arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet och Händelsekartan. Vi tittar tillsammans med SOS Alarm på hur vi kan gå från att vara reaktiva till att vara förebyggande. Hur vi minskar konsekvenser för oönskade händelser och hur vi tillsammans kan optimera våra resurser för ett tryggare Helsingborg.

Varför?

Helsingborg stad och SOS Alarm kommer att dela kartläggning och analyser av olika händelser, detta ger ett bättre åtgärds- och beslutsunderlag. Ett gemensamt material blir bredare och skapar större träffsäkerhet i att kunna förutspå kommande utveckling och tidigt förebygga oönskade händelse.

Hur?

Med detta unika och innovativa samarbete mellan statligt bolag och kommun kan vi på ett nytt sätt agera proaktivt i stadens trygghetsarbete. Genom att dela information och data med varandra kommer vi med större träffsäkerhet kunna identifiera risker och oönskade händelser och agera – innan de sker!

Publicerad: 7 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Optimering av resurser

Effektmål

Minskar konsekvenserna för oönskade händelser i den offentliga miljön

Kontakt

Namn: Emma Stedt
E-post: Emma.Stedt@helsingborg.se