Klimat & Miljö

Ny insats för att bevara vilda växter i Helsingborg

Realiserad

Ny insats för att bevara vilda växter i Helsingborg

Vad?

En fjärdedel av de vilda växterna i Sverige är rödlistade. Det innebär att de kommer att försvinna om ingen agerar. Att bevara Sveriges biologiska mångfald är avgörande för en vacker och fungerande natur, som är väl rustad för att anpassa sig till ett klimat i förändring. Nu tar Helsingborgs stad till ett nytt, innovativt arbetssätt för att bevara två av dessa hotade växter, skogsklockan och ängsskäran. Fröer har samlats in och drivits upp och nu är det dags för 800 plantor att planteras i Helsingborgs naturreservat.

Varför?

Genom att knyta samman Helsingborgs stads naturvårdsarbete med Fredriksdal museer och trädgårdars bevarande i odling skapas nya förutsättningar för att kunna rädda dessa två arter. Skogsklocka (ursprungligen från Mörarp) har sin enda kvarvarande skånska växtplats i Helsingborg och ängsskära (ursprungligen från Fleninge) är på tillbakagång i Skåne. I det förvaltningsövergripande samarbetet i Helsingborg (kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen) har fröer från dessa två hotade arter samlats in i det vilda och drivits upp till sammanlagt 800 små plantor. Dessa ska nu planteras ut i en handfull av stadens naturreservat och förhoppningsvis säkra arternas lokala fortlevnad.

Hur?

600 plantor av skogsklocka och 200 plantor av ängsskära från frön ur Fredriksdals växtsamling har odlats fram och planterades ut den. Växternas nya hem blir bland annat Bruces skogs naturreservat, Ättekulla naturreservat och på Björka fälad.

Publicerad: 5 november, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Jakob Sandberg
E-post: jakob.sandberg@helsingborg.se

Namn: Linda Hellberg
E-post: linda.hellberg2@helsingborg.se