Klimat & Miljö

Bygga in behovsstyrd ventilation i befintligt system

Idé utforskas

Bygga in behovsstyrd ventilation i befintligt system

Vad?

Vi vill på ett innovativt sätt använda ett befintligt ventilations-system och bygga om det till ett behovsstyrt system (s.k. VAV). Ett VAV system kan flytta luft dit den behövs samt minimera ventilationen i rum som är tomma. Detta ger en energibesparing och vi behöver inte investera i nytt ventilationssystem och de kostsamma ombyggnader som detta normalt kräver.

Varför?

Istället för att byta ut hela ventilations-anläggningen som normalt görs när man vill installera behovsstyrd ventilation behöver bara 2-3% av materialet bytas ut. Ett byte av hela ventilationsanläggningen medför också att undertak och ytskikt behöver renoveras vilket drar med sig kostnader som vi kan undvika med denna lösningen. En behovsstyrd ventilation på en förskola på 1200 m2 bedöms spara energi motsvarande 50 – 60 tkr per år.

Hur?

Vi installerar spjäll och rumsgivare samt ett övergripande system som sköter detta och ventilerar dom rum där folk vistas förslagsvis på en förskola. Vi kommer att nyttja Ambilink-systemet och planerar att samarbeta med Lindab. Systemet har provats i Danmark och Tyskland men inte tidigare i Sverige.

Publicerad: 3 januari, 2024
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Minskad energiförbrukning med 30% per år.

Kontakt

Namn: Niclas Olsson
E-post: niclas.olsson@helsingborg.se