Hälsa

Involver – matcha behov och kompetens för brukare

Avbruten

Involver – matcha behov och kompetens för brukare

Vad?

Involver ska matcha individers/gruppers behov med kompetenser som andra individer/grupper besitter och tvärtom. Initiativet bygger på personliga möten vilket inte gått att genomföra under pandemin. Det finns en fortsatt dialog med initiativtagarna om att starta upp igen när restriktionerna lättat.

Varför?

Syftet är att inkludera flera grupper och bidra till att flera upplever en känsla av värdighet och meningsfull aktivering.​

​Många som tillhör målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa upplever idag ofrivillig ensamhet, trots olika projekt och program som ska motverka det. Involver tror på att en matchning mellan dessa gruppers kompetenser och behov kan vara till hjälp. Det kan resultera i att individer kan ta del av meningsfulla aktiviteter som får dem att känna sig behövda, värdefulla, inkluderade och på så sätt mindre ensamma.​

Hur?

Genom att anordna dialoger mellan brukare, tjänstepersoner och forskare om utmaningen, kommer nya samarbeten att skapas. Alla inblandade får mer kunskap och det kan även ge ökad förståelse för varandras roller. Invånarnas erfarenheter tas tillvara.

Genom att brukare får vara med och samskapa uppfattas myndigheten som en samarbetspartner istället för att enbart ses som makthavare. Detta leder till att verksamhetens ansikte utåt förbättras och blir en aktör i samhället som invånare känner tillit till, men även har förståelse för.​

Publicerad: 11 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Sektor

  Delaktighet / Social innovation / Socialt företagande

 • Partners

  Invånare / Involver / Sopact

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se