Klimat & Miljö

Svinnovatören ska minska matsvinnet

Realiserad

Svinnovatören ska minska matsvinnet

Vad?

Svinnovatörens uppgift är att vara innovativ inom området matsvinn. Svinnovatören ska undersöka vad som krävs för att få till en bestående förändring i hur förvaltningen hanterar sitt matsvinn. Projektet pågår från januari till juni 2021.

Varför?

I arbetet med att minska matsvinnet har de offentliga köken och måltiden en stor roll att spela. Det är vi som ska leda förändringen till ett mer hållbart samhälle. Som det ser ut idag slänger vi en tredjedel av all mat som produceras. Ett resursslöseri utan dess like, som vi vill stoppa.

Ämnet matsvinn ger upphov till många frågor och behov av förändringar. Hur ska vi göra när maten tillagas på ett ställe, men transporteras och levereras till ett annat där det ska konsumeras, med begränsade resurser för att ta till vara rester? Vad gör vi med omständigheter som är svåra att påverka; långa stopptider för att beställa, dagligt mående hos måltidsgästen och stämning vid måltidstillfället?

Dessa frågor ska svinnovatören tillsammans med våra duktiga och erfarna omvårdnadspersonal och matlagare i staden försöka att komma på bra och fungerande lösningar till.

Hur?

Under projektets gång kommer vi att pröva olika typer av mätmetoder, anordna workshops och erbjuda kunskapsinhämtande för de som berörs. Helt enkelt så ska ögon öppnas, vi ska tänka utanför den berömda boxen och få fram bra redskap för att minska vårt matsvinn, och framförallt så ska maten hamna där den här hemma; i magen och inte på sopberget!

Publicerad: 23 mars, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Mängden kasserad mat minskas

Invånarinvolvering

Omvårdnadspersonal och matlagare i staden, men också boende och kunder. Matsvinn är komplext och mängden påverkas av såväl de som jobbar med maten som de som äter den, med workshops och intervjuer får vi djupare förståelse för vad som driver matsvinnet men också idéer och inspel för att minska det!

Kontakt

Namn: Robert Skans
E-post: robert.skans@helsingborg.se