Vad?

Staden växer och därmed också behovet av förskolor och skolor. Samtidigt finns ett stort behov att förnya stadsmiljön i flera av stadens miljonprogram-områden. Genom att kombinera ihop dessa båda behov skapar vi tillsammans med Helsingborghem en hållbar stadsutveckling. Med återbrukat tegel från miljonprogramhus från Drottninghög och restpartier från andra byggprojekt och rivningar bygger Fastighetsförvaltningen Villa Canzonetta förskola på Närlunda, ett stort projekt där återbruk och cirkulär ekonomi står i fokus.

Varför?

Byggbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp, därför måste vi hitta ett mer klimatsmart sätt att bygga hus på. Med detta i åtanke byggs förskolan Villa Canzonetta med stort fokus på återbruk och cirkularitet, som ett steg i rätt riktning. Byggmaterial återanvänds och återbrukas utan att tumma på varken kvalité, miljö- eller energimål.

Hur?

Förskolan byggs bland annat upp av återbrukat tegel från Helsingborgshems gamla miljonprogramsområden. Därutöver används byggmaterial från restpartier, rivningsobjekt och andra produkter som av någon anledning skulle ha slängts, till exempel belysning, cykelställ, handfat och inredning. Skolans utemiljö kommer anläggas med hjälp av naturens egna byggmaterial: Stenar, stockar och växtlighet istället för nyproducerade lekredskap.

Förskolan är inte bara ett spännande projekt i Helsingborg utan även en del av ett EU-projekt om återbruk och cirkulär ekonomi. Villa Canzonetta förskola ska stå färdig år 2023.

Estimerad budget: Entreprenadkostnad: 40-45 Mkr

Effektmål

Återbruk och cirkulär ekonomi

Kontakt

Namn: Anna Olsson
E-post: anna.olsson9@helsingborg.se