Klimat & Miljö

Ny förskola byggs med återbruk

Skalas upp

Ny förskola byggs med återbruk

Vad?

Staden växer och därmed också behovet av förskolor och skolor. Samtidigt finns ett stort behov att förnya stadsmiljön i flera av stadens miljonprogram-områden. Genom att kombinera ihop dessa båda behov skapar vi tillsammans med Helsingborghem en hållbar stadsutveckling. Med återbrukat tegel från miljonprogramhus från Drottninghög och restpartier från andra byggprojekt och rivningar bygger Fastighetsförvaltningen Villa Canzonetta förskola på Närlunda, ett stort projekt där återbruk och cirkulär ekonomi står i fokus.

Varför?

Byggbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp, därför måste vi hitta ett mer klimatsmart sätt att bygga hus på. Med detta i åtanke byggs förskolan Villa Canzonetta med stort fokus på återbruk och cirkularitet, som ett steg i rätt riktning. Byggmaterial återanvänds och återbrukas utan att tumma på varken kvalité, miljö- eller energimål.

Hur?

Förskolan byggs bland annat upp av återbrukat tegel från Helsingborgshems gamla miljonprogramsområden. Därutöver används byggmaterial från restpartier, rivningsobjekt och andra produkter som av någon anledning skulle ha slängts, till exempel belysning, cykelställ, handfat och inredning. Skolans utemiljö kommer anläggas med hjälp av naturens egna byggmaterial: Stenar, stockar och växtlighet istället för nyproducerade lekredskap.

Förskolan är inte bara ett spännande projekt i Helsingborg utan även en del av ett EU-projekt om återbruk och cirkulär ekonomi. Villa Canzonetta förskola ska stå färdig år 2023.

Estimerad budget: Entreprenadkostnad: 40-45 Mkr

Lärdomar

I januari 2023 flyttade ett gäng barn i i den rykande färska förskolan. Förskolan har massor av historia inbyggt i och med allt återbruk och detta utforskas av barnen med stort intresse. Barnen har egna historier vad det återbrukade materialet kan tänkas varit med om i sitt tidigare liv. För att bevara husets historia så har även ett barnbok tagits fram där man kan följa återbruket på sin väg till den nya förskolan. Detta för att kunskapen om materialet så bevaras även när projektet är slut. Boken som heter ”Sagan om Förskolan som byggdes med återbruk” finns nu på alla kommunala förskolor i Helsingborg och Villa Canzonetta kan se fram emot besök av många nyfikna barn som vill få en glimt av bokens karaktärer såsom Tegelstenen Thea, och plankorna Paul och Penny som bor på Villa Canzonetta Förskola.

Något som också projektet klargjorde var att det behövdes ett återbrukscentral där material som kan återbrukas kan mellanlagras och lämnas för dem som inte längre behöver det. Återbruket ligger på Grustagsgatan 2 och är nu full igång och drivs i samarbete med skol-och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och fastighetsförvaltningen.

Fastighetsförvaltningen har tagit med sig lärdomar ifrån projektet och återbruk är nu en naturlig del i förvaltningens projektprocess. Projekteringsanvisningarna har blivit uppdaterade med ett avsnitt gällande återbruk och vilka produktgrupper som är lämpliga att i dagsläget återbruka. Dessutom ställs det numera krav att vid nybyggnation och större ombyggnation ska demonterbarhet i syfte att möjliggöra materialåtervinning och återbruk beaktas i projekteringen.

Film om Villa Canzonetta: (498) Villa Canzonetta Förskola – en förskola byggd av återbruk – YouTube

Artikel om förskolan och boken: Förskola byggd av återbruk – Pedagogsajten Familjen Helsingborg

Publicerad: 7 april, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Återbruk och cirkulär ekonomi

Kontakt

Namn: Anna Olsson
E-post: anna.olsson9@helsingborg.se