Klimat & Miljö

Lagra el med organiskt flödesbatteri

Idé utforskas

Lagra el med organiskt flödesbatteri

Vad?

Vi vill installera och testa en ny typ av miljövänligt fastighetsbatteri för korttidslagra vår egenproducerade el till våra fastigheter.

Varför?

Genom batteriet kan vi öka andelen egenanvänd solel, vi behöver inte belasta elnätet när elen är en bristvara (och dyr). Vi minskar även klimatpåverkan jämfört med att installera ett traditionellt fastighetsbatteri.

Hur?

Istället för traditionella litium-jon batterier som vanligtvis installeras i fastigheter så vill vi installera ett organiskt flödesbatteri som har fördelarna av att vara mycket mindre brandfarligt och dessutom inte vara beroende av kritiska mineraler som många andra batterier består av.

Publicerad: 10 maj, 2024
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Antal kWh som egenanvändning av el ökar

Effektmål

Minskade kostnader för inköp av el vid bristsituationer

Effektmål

Minskad klimatpåverkan i CO2 jämfört med ett traditionellt fastighetsbatteri

Kontakt

Namn: Daniel Edenström
E-post: daniel.edenstrom@helsingborg.se