Vad?

Det moderna samhället är starkt beroende av en väl fungerande energiförsörjning och kommunikationslösningar samtidigt som omvärlden förändras som kan hota tillgången till detta. Helsingborgs stad och Öresundskraft driver gemensamt ett projekt för att visa på en framkomlig väg att hantera detta.

Varför?

Helsingborgs stad och Öresundskraft ska visa på en framkomlig väg för att  förebygga, motstå, hantera och återställa sig från avbrott för att värna om samhällets skyddsvärden , såsom liv och hälsa och samhällets funktionalitet.

Hur?

Genom bland annat kartläggning av system samt trend- och omvärldsanalys har problemområden identifierats som projektet arbetar vidare med internt och i samverkan. Områdena handlar t.ex. om den egna försörjningen, säkra kommunikationer och kontinuitetsplanering.

Effektmål

Helsingborgs stad och Öresundskraft AB ska kunna visa på en framkomlig väg och har tagit de första stegen för att åskådliggöra hur en fortsatt digitalisering och elektrifiering av samhället kan säkras.

Effektmål

Genom innovativa kontinuitetslösningar och medvetna beslut minska sårbarheten inför hot och risker som förekommer både i dagens och morgondagens smarta stad.

Invånarinvolvering

En del av projektet handlar om att stärka invånarnas förmåga att hantera avbrott. Därför har en studie gjort särskilt om deras påverkan och reaktioner vid avbrott (Lunds Universitet)

Kontakt

Namn: Sofia Persson
E-post: Sofia.persson@helsingborg.se