Lärande och Etablering

Barn lär sig trafiksäkerhet med hjälp av ny teknik

Avbruten

Barn lär sig trafiksäkerhet med hjälp av ny teknik

Vad?

Det ingår i läroplanen att undervisa i trafiksäkerhet i åskurs 1-3 baserat på instruktioner från NTF, men denna undervisningen sker ofta med papper och penna och i en lektionssal. Vi vill öka medvetenheten och kunskapen gällande trafiksäkerhet hos barn, allt för att barn ska röra sig säkrare på våra gator.

Varför?

Vi ska skapa en lösning där barnen kontinuerligt kan öva trafiksäkerhet på ett realistiskt sätt i en trygg miljö med hjälp av modern teknik. Ambitionen är att ta fram en lösning som skulle kunna användas av alla Sveriges skolor. I verktyget ska barn träna på både trafikregler och på hur de säkert ska bete sig i olika trafiksituationer.

Hur?

Initiativet skulle ge skolan chansen att förbättra kvaliteten i trafikundervisningen, säkerställa samma förutsättningar och ge möjligheten att testa ny inlärningsteknik på ett ämne som inte tillhör något av de traditionella skolämnena.  SBF:s får en möjlighet att utforska och samverka med ett digitalt komplement till den fysiska barntrafikskolan.

Publicerad: 8 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad kunskap hos barn i lågstadiet om trafikregler och hur de ska tillämpas

Invånarinvolvering

Tjänsten kommer att tas fram tillsammans med barn i utpekad målgrupp och tillsammans med pedagoger.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi få fler elever att nå kunskapsmålen i skolan?

 • Kategori

  Lärande och Etablering

 • Teknologier

  AR

 • Sektor

  Barn och unga / Digitalisering / Skola / Utbildning

 • Partners

  Hbg Works / Miljöförvaltningen / Skol- och fritidsförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen / TietoEvry

Kontakt

Namn: Lisa Olsson
E-post: lisa.olsson@helsingborg.se