Vad?

På en bygglekplats är det barnen som skapar sina egna utmaningar. Vågar vi tänka bortom den färdigproducerade lekutrustningen och låta våra elever bygga sina egen lekupplevelse? Kan vi ta vara på våra lokala företags spillmaterial för att göra det?

Varför?

Grundpelarna för bygglek:

  • Miljön är flexibel och blir aldrig färdig. 
  • Olika typer av löst material tillhandahålls.
  • Alla barn ges möjlighet att hitta sina utmaningar, på lagom nivå
  • Vuxna är närvarande och ansvarar för platsen och barnens aktiviteter men låter barnens initiativ styra och vara i fokus.

Byggleken ger ett utrymme för stadens barn att själva utforska, skapa och påverka sina platser. Den uppmuntrar till lek, rörelse och kreativitet.

Hur?

Bygglekplatser var vanligt förekommande förr men togs successivt bort under 70- och 80-talet och ersattes av förprogrammerade lekställningar.  Vi tror dock att Helsingborg är redo för att bygglek version 2.0, denna gången i ett nära samarbete med det lokala näringslivet där vi tar vara på spillmaterial från företag.

Byggleken testas denna gång tillsammans med bland annat IKEA på DM under H22 City Expo. För att följa upp värdet planerar vi att följa:

  • Antal barn/förskolor/skolor som väljer att testa metoden under de 5 expo-veckorna
  • Antal förskolor/skolor som efter test är intresserade av att införa byggleksmetoden på sin egen skolgård
  • Följa kostnaderna för inköpt skolgårdsmaterial hos de förskolor/skolor som väljer att börja använda metoden

Effektmål

Färre färdiga lekställningar och mer bygglek på stadens skolgårdar

Invånarinvolvering

Byggleken testas tillsammans med stadens skolor och förskolor.

Kontakt

Namn: Emma Sjöberg - Skol- och fritidsförvaltningen
E-post: emma.sjöberg@helsingborg.se