Klimat & Miljö

Med spillmaterial och samarbete testar vi bygglek 2.0

Testas som pilot

Med spillmaterial och samarbete testar vi bygglek 2.0

Vad?

På en bygglekplats är det barnen som skapar sina egna utmaningar. Vågar vi tänka bortom den färdigproducerade lekutrustningen och låta våra elever bygga sina egen lekupplevelse? Kan vi ta vara på våra lokala företags spillmaterial för att göra det?

Varför?

Grundpelarna för bygglek:

  • Miljön är flexibel och blir aldrig färdig. 
  • Olika typer av löst material tillhandahålls.
  • Alla barn ges möjlighet att hitta sina utmaningar, på lagom nivå
  • Vuxna är närvarande och ansvarar för platsen och barnens aktiviteter men låter barnens initiativ styra och vara i fokus.

Byggleken ger ett utrymme för stadens barn att själva utforska, skapa och påverka sina platser. Den uppmuntrar till lek, rörelse och kreativitet.

Hur?

Bygglekplatser var vanligt förekommande förr men togs successivt bort under 70- och 80-talet och ersattes av förprogrammerade lekställningar.  Vi tror dock att Helsingborg är redo för att bygglek version 2.0, denna gången i ett nära samarbete med det lokala näringslivet där vi tar vara på spillmaterial från företag.

Byggleken testas denna gång tillsammans med bland annat IKEA på DM under H22 City Expo. För att följa upp värdet planerar vi att följa:

  • Antal barn/förskolor/skolor som väljer att testa metoden under de 5 expo-veckorna
  • Antal förskolor/skolor som efter test är intresserade av att införa byggleksmetoden på sin egen skolgård
  • Följa kostnaderna för inköpt skolgårdsmaterial hos de förskolor/skolor som väljer att börja använda metoden

Resultat och nästa steg

Under de fem testveckorna besöktes byggleken av 567 barn, fördelat på 26 olika barngrupper/klasser. Både anmälningstrycket och utvärderingen efteråt visar att det var en uppskattad satsning och att flera pedagoger önskar en möjlighet till mer bygglek och gärna på den egna skolgården.

Under höstterminen -22 förbereds därför ett nästa steg där vi köper in verktyg och en container som går att flytta mellan skolgårdarna. Containern kommer ha sin hemmahamn hos Återbruket och mycket av materialet som används i byggleken är just av återbrukat material.

Uppdatering mars-23

Nu har vi en färdigställd mobil container för bygglek som ger sig ut på sin första tur, i april går första resan till Gantoftaskolan!

Publicerad: 10 februari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Färre färdiga lekställningar och mer bygglek på stadens skolgårdar

Resultat

Testet som gjordes under H22 City Expo tillsammans med 26 barngrupper/klasser visade att det finns intresse för att använda bygglek även på skolgårdar.

Invånarinvolvering

Byggleken testas tillsammans med stadens skolor och förskolor. Under de fem testveckorna på H22 City Expo besöktes byggleken av 567 barn i åldern 3-12.

Kontakt

Namn: Emma Sjöberg - Skol- och fritidsförvaltningen
E-post: emma.sjöberg@helsingborg.se