Utmaning

Hur kan vi dra nytta av näringslivets vilja till grön omställning?

Hur kan vi dra nytta av näringslivets vilja till grön omställning?

Näringslivet har en central roll i omställningen mot grön hållbarhet, efterfrågan på hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster förväntas fortsätta öka.

Men detta räcker ofta inte för att överkomma marknadsbarriärer. Därför behöver näringslivet och den offentliga sektorn hjälpas åt. Det kan handla om att göra det lättare för företag att innovera och marknadsföra hållbara lösningar exempelvis genom vår roll som beställare – vi köper varor och tjänster för ca 3,5 miljarder kronor per år – men också i vår roll som stads- och samhällsutvecklare – vi behöver bli bättre på att samskapa med näringslivet, exempel i stadsplanering, klimatavtalet och inom ramen för GreenChangeHbg.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: jens.gille@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ relaterade till utmaningen