Hälsa

HH Musikbryggan – ett interregionalt spelställe

Realiserad

HH Musikbryggan – ett interregionalt spelställe

Vad?

Helsingborg och Helsingör har inlett ett unikt internationellt musikprojekt som under det kommande året går ut på att:

1. etablera former för ett systematiskt, långsiktigt hållbart och effektivt samarbete över Öresund för dansk och svensk popmusik,
2. utveckla ett gemensamt musikfestivalkoncept i Helsingborg och Helsingör,
3. utveckla en konferens som stärker fristående aktörer i sektorn i fråga om kompetens, nätverk och kvalitet i genomförande.

Detta är grunden i det interregionala spelstället; Helsingborg/Helsingör.

Varför?

Samarbetet har på ett smart sätt lyckats skapa ett lokalt, regionalt, nationellt och nordiskt intresse kring en strategi som bidrar till att göra två städer i två länder till en kulturdestination. Tillsammans vill Helsingborg och Helsingör utveckla ett gemensamt, internationellt musiknav och med ett tätt samarbete som grund attrahera såväl etablerade världsartister som unga, oprövade talanger. En viktig del i utvecklingen för unga band och artister ligger i turnerandet, och då inte minst möjligheten till att genomföra internationella konserter. Med det inledda samarbetet kan Helsingborg och Helsingör underlätta i denna del.

Tonvikten ligger på att arrangera och producera, och att stötta andra producenter och arrangörer av popkonserter och musikfestivaler i området.
Till de eftersträvade effekterna utanför det rent musikaliska hör möjligheterna att utveckla lokal kompetens med fokus på att skapa arbetstillfällen, inte minst för unga vuxna, en stärkt kulturturism, publikutveckling och ökad mobilitet och ännu tätare samhörighet över den del av Öresund där Danmark och Sverige är som allra närmast varandra.

Hur?

Genom innovativa samarbetsformer och finansieringslösningar och tydlig aktivitetsfokus skapar vi snabbt fungerande förutsättningar för att ta kliv framåt. I projektet läggs huvuddelen av kraften på konkreta genomförandeprojekt, ur vilka en mer systematisk strategi växer fram.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Kontakt

Namn: Helen von Platen
E-post: helen.vonplaten@helsingborg.se

Namn: Mikael Fock
E-post: mfo64@helsingor.dk