Digitalisering & Teknik

Automatiserat remisstöd

Idé utforskas

Automatiserat remisstöd

Vad?

På miljöförvaltningen svarar vi på vissa bygglovsremisser. Då tittar vi på vilka miljöaspekter som staden behöver ta hänsyn till i bygglovet. Med denna idé vill vi utforska möjligheten att sammanställa befintlig data från databaser (exempelvis kartor) och presentera den överskådligt utifrån en fastighet för att få underlag till remisserna. Datan som tas ut kan sedan markeras (exempelvis genom färger) så att det går att se vilka värden som det är man behöver ta hänsyn till. Genom datan kan handläggare i ett tidigt skede få förutsättningarna presenterade för sig och se vilka förutsättningar som gäller på platsen.

I bygglovsärenden som är mer omfattande där underlaget består av utredningar i form av dokument (exempelvis bullerberäkningar och markåtgärder) kommer handläggare behöva göra fördjupande granskningar men datan kan fortfarande hjälpa till i ett första skede.

Varför?

Vi får många bygglovsremisser och hanteringen av remisser är många gånger tidskrävande. Kan AI underlätta så blir vi effektivare och får ett bättre stöd. Vår hantering av remisser är skattefinansierad och vi kan därför inte enkelt kompensera kostnaden för att ta hand om exempelvis fler och mer komplicerade ärenden. Därför är det angeläget att denna hantering blir så effektiv som möjligt.

Hur?

Vi kommer undersöka hur vi kan skapa denna tjänst med hjälp av stadens GIS-plattform.

Publicerad: 2 juni, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Hanteringen av remisser blir effektivare och kommer spara tid för handläggaren.

Effektmål

Vi får också en bättre kvalitetssäkring då alla handläggare får underlag som tas ut på samma sätt där alla parametrar är med

  • Drivs av

    Miljöförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

Kontakt

Namn: Robert Jakobsson Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se