Integration

Innovativa ungdomar löser samhällsutmaningar

Realiserad

Innovativa ungdomar löser samhällsutmaningar

Vad?

Ibland tycks vissa problem vara helt omöjliga att lösa, men tänk om det bara handlar om att det är fel personer som försöker lösa dem? Det är svårt att locka ungdomar till flera yrken där det råder brist på arbetskraft. Det är enkelt att få jobb och ger ofta bra betalt, men ändå vill mycket få ungdomar utbilda sig inom bygg, hantverk, logistik eller omvårdnad för att nämna några exempel. Vilka svar får vi om vi frågar ungdomarna? Och om vi ber ungdomar lösa problemet, vad händer då?

Varför?

Det är ett svårbegriåligt och svårhanterligt dilemma att det finns företag som skriker efter arbetskraft samtidigt som det finns alldeles för många som går utan arbete och inte hittar någon som vill anställa. Ibland handlar det problemet om att de som saknar arbete kan fel saker. För få har de kunskaper som företagen efterfrågar.

Om vi kan få ungdomar att välja utbildningar som ger rätt kompetens för dessa bristyrken skulle många slippa hamna i utanförskap till följd av att man saknar arbete, och företagen skulle kunna låta sina verksamheter blomstra.

Många är de människorna som försökt svara på frågan: Hur får vi ungdomar att in större utsträckning välja yrkesförberedande gymnasieutbildningar? Hur får vi fler ungdomar att välja yrken med upplevd lägre status?

Hur?

Helsingborgs stad erbjuder nästan ett tusen ungdomar sommarpraktik för att man dels ska få ett tillfälle att på riktigt lära på en arbetsplats och kanske få syn på ett yrke man inte visste fanns.

Ett sextiotal av dessa ungdomar kommer under sommaren 2020 till Arbetsmarknadsförvaltningen och kommer då få uppdraget att hjälpa oss med ett av våra allra svåraste utmaningar: hur får ungdomar att välja bristyrken?

Sommarpraktikanterna kommer att få lära sig om förvaltningens arbete och om stadens behov, men också få inspiration och coachning kring idéskapande och innovation. Vi ser verkligen fram emot vilka spännande idéer dessa ungdomar får fram.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Göra ungdomar delaktiga i att lösa svåra samhällsproblem.

Invånarinvolvering

Projektet baseras på ungdomars involvering. Det är ett projekt om att involvera ungdomar.

  • Drivs av

    Arbetsmarknadsförvaltningen

  • Kategori

    Integration

Kontakt

Namn: Valmir Jusufi
E-post: valmir.jusufi@helsingborg.se