Vad?

Det kommer en tid för många av oss där duschen blir svår att genomföra självständigt. Vi har sett att patienterna känner sig otrygga när fler och fler moment i duschen blir svåra. 

Vi vet att många med funktionshinder är i behov av duschhjälp. Antingen från kommunal vård eller via sina anhöriga. Idag finns det inget hjälpmedel som hjälper kund att bli självständig.

Varför?

Vi vill att våra medmänniskor ska få chansen att vara självständiga så länge som möjligt och när de väl är i behov av kommunens insatser ska de kunna genomföra så många delmoment som möjligt.  

Hur?

Vi hoppas att resultaten ska visa att inte bara personer som redan befinner sig inom kommunens vård kan ha användning av produkten. Utan den kan säljas och finnas tillgänglig för alla som har behov av att underlätta duschsituationen. 

Delmål 1: Ta fram en prototyp. Detta gör två studenter som har handledning från universitetet.

Delmål 2: Testa prototypen på vårdboende.

Delmål 3: Utvärdera resultatet.

Delmål 4: Producera produkt (om resultatet visar på ökad självständighet och att de upplever duschsituationen som mer behaglig).

 

Effektmål

Våra kunder har blivit mer självständiga i sin vardag.

Invånarinvolvering

Efter framtagen prototyp så kommer vi testa dess funktionalitet på relevant målgrupp.

Kontakt

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Alice Hansson
E-post: alice.hansson@helsingborg.se

Namn: Kerstin Skornicka Persson
E-post: kerstin.s.persson@helsingborg.se