Trygghet

Duscha Lätt – Hjälp till ökad självständighet

Samarbete sökes

Duscha Lätt – Hjälp till ökad självständighet

Vad?

Duscha Lätt är en produkt som tagits fram för att underlätta för äldre personer och personer med funktionsvariation att på ett mer självständigt sätt kunna duscha på egen hand.

Det finns idag inget bra hjälpmedel som löser eller förenklar denna problematik. 

Varför?

Med åldern uppstår svårigheter med att själv ta hand om sin hygien. I duschsituationen kan det vara svårt att öppna olika schampobehållare, reglera värmen samt komma åt olika delar av kroppen. Ju fler moment som blir svåra i duschen desto mer ökar otryggheten hos äldre och desto mer hjälp behöver de av vårdpersonal. 

Liknande problematik kan finns för personer med olika typer av funktionsvariationer.

Eftersom vår befolkning lever längre och för att alla människor mår bra av att klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt, behöver vi hitta flera olika sätt som gör att fler kan klara sig själva hemma på ett tryggt sätt. Så länge aktiviteten känns trygg, är känslan av självständighet och autonomi både stor och viktig. 

Vi vill att alla ska få chansen att vara självständiga så länge som möjligt och när de väl är i behov av kommunens insatser ska de kunna genomföra så många delmoment som möjligt.  

Hur?

Vi hoppas att den slutliga produkten kan användas av fler, inte bara av personer som redan befinner sig inom kommunens vård. Den ska kunna kommersialiseras och finnas tillgänglig för alla som har behov av att underlätta duschsituationen. 

Delmål 1: Ta fram en prototyp, vilket görs av två studenter som har handledning från universitetet.

Delmål 2: Testa prototypen på vårdboende.

Delmål 3: Utvärdera resultatet.

Delmål 4: Producera en produkt (om resultatet under delmål 3 visar på ökad självständighet och att de upplever duschsituationen som mer behaglig).

Publicerad: 22 november, 2022
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Samarbete sökes

För att komma vidare söker vi ett företag eller annan verksamhet med en idé eller lösning som kan matcha de behoven vi har identifierat. Hör av dig till oss så berättar vi mer, kontakter hittar du nedan.

Effektmål

Mer självständiga kunder i vardagen

Effektmål

Ökad trygghet för äldre och personer med funktionsvariationer

Invånarinvolvering

Efter framtagen prototyp kommer vi testa dess funktionalitet på relevant målgrupp.

Kontakt

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se

Namn: Alice Hansson
E-post: alice.hansson@helsingborg.se

Namn: Kerstin Skornicka Persson
E-post: kerstin.s.persson@helsingborg.se