Lärande och Etablering

Digitalt på Kärnan

Skalas upp

Digitalt på Kärnan

Vad?

Projektet är en vidareutveckling av uppdrag Kärnan, en app med utvecklingspotentialVi vill nu fortsätta att undersöka möjligheterna med den virtuella tekniken i en projicerad form. På samma sätt som vi försökt att åskådliggöra borggården vill vi nu undersöka hur vi kan gå till väga rent tekniskt då vi projicerar från flera håll samtidigt på tornets 700 år gamla väggar. Vi undersöker hur ljud och bild kan synkroniseras då projiceringar förmedlar kunskapsupplevelser. En viktig del av projektet är att utvärdera hur morgondagens utställningar bör göras inne i tornet, i en miljö som är känslig där inga fasta förankringar eller några ingrepp ska göras.

Varför?

Vi vill undersöka hur projiceringar på plats ökar förståelsen av det förflutna. Vad innebär en projicerad upplevelse på plats som lärandeverktyg för de med läs- och skrivsvårigheter? Samt hur skapar vi en upplevelse med lika delar kunskap och underhållning ”edutainment”?

Hur?

I första hand riktas upplevelsen till skola och turister men har samtidigt ambitionen att nå en så korrekt höjd som möjligt. Den projicerade upplevelsen är samtidigt ett lärandeverktyg som hjälper eleven att nå medeltida konst- och kulturhistoria. Rätt utformad kan det bli det en oslagbar historielektion!

Publicerad: 15 februari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Effektmålen är att för besökarna erbjuda en upplevelse projicerad inuti i tornet. Ambitionen är att frångå den traditionella pedagogiska ansatsen textskyltar, audio guide eller mindre skärmar

Effektmål

Projektets mål är att undersöka hur väl en större projicerad upplevelse på tornets väggar fungerar som informationsbärare. Den visuella upplevelsen startas av besökaren och innehåller en kombination av levande animation och stilla projiceringar efter återgivna historiska berättelser med koppling till tornet.

Invånarinvolvering

Under H22 och resten av säsongen 2022 gjordes publikundersökningar om innehållet i Digitalt gemak – val av historiska teman, språk/ljud, startfunktionen av själva upplevelsen samt det sammantagna faktiska innehållet rent kvalitativt. Utvärderingen gav goda betyg åt själva innehållet och dess utformning, det som ansågs kunna förbättras rörde delar av ljudspåren och startfunktionen för besökaren. Vid startmomentet skymde besökarna varandra och störde upplevelsen. Inför säsongen 2023 flyttas upplevelsen till 4:e våningen för att inte störa besökarupplevelsen på den tredje (som vid sidan av tornets utsiktsplats är den populäraste delen av besöksmålet, här finns också en relativt omfattande utställningsdel. Våningen har helt enkelt en omfattande ”besökartrafik”). Ljudspåren kommer också att förbättras.

Kontakt

Namn: Per-Magnus Johansson
E-post: Pelle.johansson@helsingborg.se