Trygghet

Utveckling av mediet gatukonst

Realiserad

Utveckling av mediet gatukonst

Vad?

Helsingborg har på senare år utvecklats till en högintressant plats för gatukonst i olika former. Allt från väggar och trappor till elskåp och portar har gjorts till kanvas för lokala och internationella konstnärer. Inte minst stadens södra innerstadsdelar har begåvats med ett antal anslående och mycket uppskattade street art-verk inom ramen för projektet Art Street, som är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Under ArtStreetHbg 2020 skapades ett AR verk med fokus på att utforska metoden och vad det kan tillföra till ett redan starkt medie.

Leon Keers verk ”Shattering” spelar på klimatförändringarna och dess inverkan på vår jord. Lika ömtåliga som kopparna är, lika ömtålig är vår jord. Varje kopp visar ett senario på temat. Målningen kommer dessutom till liv genom AR och Leon Keers egen app som du enkelt kan ladda ner kostnadsfritt. Då kommer du få se kopparna gå sönder i bitar. Väggen är 15 x 7,5 meter på Södergatan 11 D.

Du hittar appen för iOS här och för Google play här.

Varför?

Projektet visar på möjligheterna till helt nya konstupplevelser med hjälp av modern teknik. Genom ARt Street utvecklas en rätt så ung, redan innovativ konstform med ytterligare en teknisk dimension. Detta bidrar till intresset bland invånarna för konstformen och för konsten och gestaltningen av det offentliga rummet. Det kan generera ett engagemang bland invånarna för utvecklingen av en hållbar och kulturellt stark, smart stad.

Hur?

ARt Street är precis vad det låter som. En unik mix av gatukonst och AR-teknik.

Vi har dels testat AR tekniken inne på Dunkers kulturhus i en pilot utställningen med flertalet verk samt testat metoden ute i stadsmiljön.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ett nytt AR verk som inte genomförts tidigare inom Helsingborg.

Resultat

Vi lyckades med att kurera den här typen av konstverk.

Invånarinvolvering

Via en fysisk utställning på Dunkers kulturhus testades önskan kring AR verk av bland besökarna vilket låg till grund beslutet att genomföra detta i stadsmiljö.

Kontakt

Namn: Fredrik Öjbro
E-post: fredrik.ojbro@helsingborg.se