Klimat & Miljö

Klimatsmart programarbete för HSO

Realiserad

Klimatsmart programarbete för HSO

Vad?

Helsingborgs Symfoniorkester prioriterar samarbeten med artister och dirigenter som reser till Helsingborg på annat sätt än via flyg. Mot bakgrund av corona-pandemin har denna strategi blivit aktuell på ett sätt som vi inte kunde förutspå när den sjösattes våren 2019.

Varför?

Traditionellt brukar det inom branschen heta att den klassiska orkestermusiken är beroende av flyget för att kunna leverera konsertupplevelser på hög nivå. Studier visar ett en stor del av orkesterverksamhetens klimatavtryck är hänförlig till transport och resor. Det rimmar illa med de klimatutmaningar vi alla står inför. Vi är övertygade om att det finns gott om kompetenta musiker och artister på tåg-, buss- och båtavstånd. Vi bjuder därför in solister, dirigenter och agenturer som är villiga att stötta vår ambition om att även den klassiska orkestermusiken ska vara en del av en hållbar utveckling. En central del i det som måste till för att möta klimatutmaningarna är förändrade attityder. En relativt liten orkester som vår, i en relativt liten stad som vår, i ett relativt litet land som vårt, har ett stort internationellt medialt genomslag. Det har blivit uppenbart efter det att denna innovativa nyhet släpptes 2019. Vi vill använda den uppmärksamheten till att få till stånd en ökad insikt i och förändrade attityder till klimatfrågan.

Strategin medför att orkestern kommer hämta en större del av den konstnärliga och kreativa kraften på närmare håll än tidigare. Det innebär att orkestern på ett tydligare sätt kan kopplas till platsen den springer ur. Eftersom Helsingborg befinner sig mitt i en nordeuropeisk region fylld av internationellt gångbar, konstnärlig kompetens bedöms förutsättningarna att bibehålla och till och med utveckla orkesterns kvalitet som goda.

Hur?

Vi ingår samarbeten med solister, dirigenter och agenturer som är villiga att ta sig till och från Helsingborg på annat sätt än genom flyg. Vanorna sitter djupt och i kölvattnet av corona-pandemin intensifierar vi arbetet med försök till förflyttning i positiv riktning. Fokus ligger på att prioritera andra färdsätt än flyg. De gånger flyg ändå används försöker vi samarbeta med andra konserthus för att få till turnéer där en flygresa slås ut på flera orter och konserttillfällen. Tillsammans med orkestrar i norra Europa vill vi undersöka andra möjliga samarbetsformer för att reducera CO2 –avtrycken av artisternas resande.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Kontakt

Namn: Katrine Garner Skaug
E-post: katrine.ganerskaug@helsingborg.se