Klimat & Miljö

Optimera användningen av biomassa

Utforskas

Optimera användningen av biomassa

Vad?

Projektet Greater bio undersöker hur vi bäst kan utnyttja potentialen i biomassa och avgöra om det lämpar sig bäst för biokol eller biogas.

För att kunna möta framtidens resursbehov kommer det bli nödvändigt att använda den biomassa som finns på ett mer effektivt sätt. Biomassa kan användas inom flera olika områden inom energi, näringsämnen, markförbättring, materialproduktion och biologisk mångfald. Projektet Greater bio består av sju olika delprojekt som tittar på olika aspekter och möjligheter för att kunna optimera användningen av tillgängliga biomassor.

Hur?

Biokol som nytt råmaterial

NSR:s del i projektet är att undersöka användbarheten av biokol och avgöra när biomassa ska omvandlas till biokol och energi, snarare än till biogas. Projektet drivs inom EU-programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig. NSR samverkar med Roskilde universitet, 2050 Consulting och Sustainable Business Hub.

Projektets uppdrag är indelat i tre områden:

 • Kunskapsinhämtning och analys av marknaden för biokol
 • Utveckling av biokol och prototyper
 • Kunskapsspridning
Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023
 • Drivs av

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Miljö

 • Partners

  2050 Consulting / Roskilde Universitet

Kontakt

Namn: Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se