Vad?

Klarspråksgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster och granskar texter från socialförvaltningen som vänder sig till allmänheten eller enskilda invånare: till exempel på stadens webbplatser, i brev, i mallar för beslut eller i broschyrer.

Gruppen är aktiv, och det sker ett arbete att göra det till en permanent del av verksamheten hos kommunikationsavdelningen. En utmaning som behöver lösas är att det krävs ett löpande rekryteringsarbete.

Varför?

Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt, för att du som invånare ska förstå vad vi kan erbjuda för stöd och vad du själv ska göra.

Hur?

Deltagarna i gruppen arbetar enskilt hemifrån, men har möjlighet att diskutera och samverka om sina uppdrag via nätet. Uppdraget utformas tillsammans med deltagarna och med hänsyn till deras individuella förutsättningar och önskemål. De får timarvode för sina uppdrag.

Effektmål

Förvaltningens texter ska vara begripliga för våra invånare.

Invånarinvolvering

Invånare granskar våra texter

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se